Bli med å markere Verdensdagen for psykisk helse!

Publisert: 13/05/2019

Gratis frukt til markering av verdensdagen for de 50 første skolefruktskolene som bestiller.

Kosthold og psykisk helse henger tett sammen. Å spise sunt og variert er med på å bygge god psykisk helse. Flere studier viser at et høyt frukt- og grøntinntak er assosiert med god psykisk helse. En sunn matpakke og høyt inntak av frukt og grønt på skolen gir et bedre læringsmiljø og elever som trives.

Mange skoler ønsker å servere noe å spise i forbindelse med sin markering av Verdensdagen og vi ønsker å gjøre det enkelt å markere dagen med servering som bidrar til å rette fokus på sammenhengen mellom god psykisk helse og kosthold. Arrangementet kan foregå i perioden uke 39 – 42, 2019.

Hva må skolen gjøre:

  1. Skolen må allerede delta i skolefruktordningen per i dag.
  2. Registrere bestilling innen 1.juni ved å sende e-post til kundeservice@skolefrukt.no. E-posten må inneholde navnet på skolen, kontaktperson, antall frukt for dagen og dato for arrangementet. Ved spørsmål kan en ringe 815 20 123.

Om Skolefrukt.no:

Skolefrukt er et tilbud til alle norske grunnskoler om å abonnere på frukt og grønnsaker. Det kan enten være foreldrebetalt ordning eller at skolen oppretter felles bestilling som blir betalt av kommune, skole, FAU eller andre.  Staten subsidierer kr 1,50 per frukt/grønnsak.

Om Verdensdagen for psykisk helse:

Alle har en psykisk helse.

Verdensdagen for psykisk helse ble opprettet i 1992 da World Federation for Mental Health (WFMH) satte 10. oktober som en dag for å fremme økt bevissthet om psykisk helse i hele verden. Psykisk helse og lidelser er fortsatt tabu i mange land.

Mental Helse har siden 2002 koordinert arbeidet med Verdensdagen i Norge på oppdrag fra Helsedirektoratet. Dagen skal øke kunnskap og åpenhet om psykisk helse, og fremme gode levevaner.

 

 

Tilbake til aktuelt