Det nye konseptet Fruktpause blir landsdekkende fra august 2022

Publisert: 25/04/2022

FRUKTPAUSE – SKOLEFRUKT MED MER VALGFRIHET

Konseptet Fruktpause har siden 2021 vært et prøveprosjekt på utvalgte skoler. Vi gjør det nå tilgjengelig for alle skoler i hele landet fra om med august 2022.

Med Fruktpause gir vi elevene mer valgfrihet i skolefruktordningen, der man kan velge hvilken frukt eleven skal få ut ifra en valgt meny. Elevene kan på denne måten velge bort frukt de ikke liker.

Leverandøren setter opp en fruktmeny med 3 faste frukt og 2 ulike fruktvariasjoner i uken.
Man kan velge alt fra èn til fem ulike typer i uken. Velger man alle fem får eleven ulik frukt hver dag. Det er også mulig å endre frukt i løpet av et semester.

Ta kontakt med oss på telefon 648 50 900  eller på post@skolefrukt.no for å melde på skolen.

 

Les mer i vedlegget under:

 

Vedlegg:

Informasjon om Fruktpause
Tilbake til aktuelt