Engasjerte elever

Publisert: 09/04/2019

Nordberg og Engebråten skole er to av ungdomsskolene i Oslo som får gratis skolefrukt 2 dager i uken.

“Vi opplever at engasjementet er stort og vi er glade for at ungdomsskoleelevene i Oslo nå får gratis frukt og grønt” sier Tore Angelsen, prosjektleder i Skolefrukt.

I en undersøkelse fra 2018 kommer det frem at 46% av de spurte ungdommene mener de spiser “litt mindre” frukt og grønt en hva myndighetene anbefaler. 19% mener de spiser mye mindre. *

Skolefrukt kan være et godt tiltak som bidrar til at flere får i seg den anbefalte mengden frukt og grønt.

Vi i Skolefrukt besøkte skolene og ble møtt av engasjerte elever og skolefruktansvarlige. Heidi Kase, skolefruktansvarlig på Nordberg skole, forteller at “Skolefruktordningen fungerer bra og kommer elevene våre til gode”. Frukten leveres ut sammen med annen mat i lunsjpausen.

 

Engasjerte elever ved Nordberg skole

 

* Opinion AS, feltarbeid Norstat. Sunn ungdomsmat, mai 2018.
Tilbake til aktuelt