Skolefrukt – et bidrag til å etablere gode vaner

Publisert: 22/09/2020

Å tilby Skolefrukt er et enkelt gjennomførbart folkehelsetiltak blant barn og unge i kommunen. Ved å innføre en gratisordning med frukt og grønt i skolen gir kommunen elevene noe de bør spise «mer av» og et bidrag til å etablere gode vaner. 

De fleste har hørt om 5 om dagen, men de fleste barn, unge og voksne spiser ikke så mye som anbefalt. En ny undersøkelse, HEMIL rapporten 2020 *, viser at mer enn halvparten av norske barn og unge ikke følger anbefalingen om daglig inntak av frukt og grønt.

I en helt ny rapport (Food-EPI prosjektet, september 2020 **) presenteres anbefalinger for hvilke tiltak som bør prioriteres for å bedre matomgivelsene i Norge. Det overordnede målet med rapporten er å stimulere myndighetene til økt innsats for å fremme sunne matomgivelser og forebygge overvekt, fedme og kostholdsrelaterte ikke-smittsomme sykdommer. Rangert som tredje viktigste tiltak er å pålegge alle kommuner å tilby et enkelt skolemåltid (som minimum består av gratis skolefrukt), med rom for lokal tilpasning og med statlig delfinansiering.

Ved å innføre gratis Skolefrukt vil de fleste elevene spise minst en frukt eller grønnsak dagene med utdeling. Elevene vil få nyttig energi i løpet av skoledagen med vitaminer, mineraler og fiber som kroppen trenger.

For kommunene er tiltaket enkelt å gjennomføre ved et samarbeid med Skolefrukt.no. Skolene i kommunen får låne gratis kjøleskap for oppbevaring av frukten og fruktkasser for å bringe frukt fra skap til klasserom. Anbud og leverandører til ordningen har Skolefrukt.no sørget for.

Staten subsidierer ordningen med kr 1,60 per stk., slik at tilbudet koster kommunen kr 3,80 inkl. mva. (fra august 2022) per frukt/grønt.  Dersom det ikke er budsjett for gratis Skolefrukt 5 dager i uka, er det en god start med for eksempel to eller tre dager per uke.  For fem dager i uka blir pris da kr 19,- inkl. mva. og for 3 dager i uka blir pris kr 11,40 inkl. mva. per elev. Skolene kan ha en fast bestilling på antall frukt som kan justeres i løpet av skolesemesteret.

Helsedirektoratet har følgende anbefaling i Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barne- og ungdomsskoler: «Skolene bør tilby ordninger som gir elevene mulighet til å få en grønnsak, frukt eller bær på skolen hver dag.» De fleste barn og unge spiser mindre frukt og grønnsaker enn anbefalt. Tilgjengelighet er den viktigste faktoren for å få barn og unge til å spise mer.

Det er enkelt for norske kommuner å gjennomføre en ordning med Skolefrukt – les her hvordan det kan gjennomføres.

Dersom kommunen ikke ser seg i stand til å gi gratisfrukt i denne omgang, er det flott om de kan minne skolene om mulighet til å bli Skolefrukt-skole, slik at foresatte kan tegne abonnement for sine elever. Prisen er den samme, kr. 3,80 per frukt/grønt, for både foresatte og kommune/skole.

Se fylkes og skoleoversikt her

 

Les mer om hvordan bli skolen kan bli en Skolefruktskole her

 

* = HEMIL-rapport 2020, Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL), Universitetet i Bergen.

Se HEMIL – rapport her. 

** Food-EPI 2020, Oslo Metropolitan University

Se Food-EPI rapport her.

 

Tilbake til aktuelt