Husk god håndhygiene og skyll skolefrukten

Publisert: 10/03/2020

Nå som koronaviruset (Covid-19) har spredd seg i Norge er det viktig at elevene får opplæring i/ mulighet til god håndhygiene og at frukten/grønnsakene skylles. Vi har fått følgende informasjon og råd fra Folkehelseinstituttet (per 7. mars 2020):

Det er så langt ikke rapportert om tilfeller der Covid-19 har smittet gjennom næringsmidler.

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person:

–              Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.

–              Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre som igjen via hendene bringer det i kontakt med slimhinner i øyne, nese eller munn.

–              Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre kommer i kontakt med gjenstanden.

Dermed kan man tenke seg at frukt eller annen mat som er hostet eller nyst på, kan være kontaminert med smittestoff. (Dette gjelder selvfølgelig andre smittestoff også, ikke bare det nye koronaviruset.) Det er derfor alltid anbefalt å skylle frukt og grønnsaker godt før man spiser dem, eller skrelle dem.

For å hindre smitte bør man unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og man bør, når det er mulig, holde minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. Man bør også tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i albuekroken.

God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk, før måltid og etter toalettbesøk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.

Med andre ord, det viktige er at elevene får opplæring i/ mulighet til god håndhygiene og at frukten/grønnsakene skylles. Man kan ev løse det ved at læreren serverer skolefrukten til én og ´en elev. Men det burde være unødvendig å avlyse skolefrukten.

Se også informasjon fra Mattilsynet om korona virus og mat og drikke. Les her

Tilbake til aktuelt