Hvordan står det til i ditt fylke?

Publisert: 11/07/2019

Visste du at det er store geografiske forskjeller i fylkene i Norge med hensyn til hvor mange elever som får utdelt frukt/grønnsaker på skolen? Antall abonnement per fylke varierer fra 3% til 31% av alle grunnskoleelever. Her er det et stort potensial for de fleste kommuner/fylker for at flere elever skal få tilgang til frukt/grønnsaker i løpet av skoledagen.

I henhold til en landsrepresentativ undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Opplysningskontoret for frukt og grønt i april 2019 svarte tre av fire enig på utsagnet “jeg mener at grunnskolene bør tilby elevene frukt i løpet av dagen”. Bare 8 % var uenig i dette.

Nedenfor er det vedlagt en fylkesoversikt med antall elever som har Skolefrukt.

Sjekk om din skole er med!

Vedlegg:

Fylkesoversikt Skolefrukt
Tilbake til aktuelt