Mulighet for gratis skolefruktabonnement

Publisert: 16/08/2021

Fra august 2021 vil alle skoler med foreldrebetalt skolefruktordning få en mulighet for å gi gratis Skolefrukt til en viss andel av elevene på skolen*.

Skolene vet selv hvilke elever som kan ha spesielt behov og glede av dette, og det kan administreres anonymt ved at elever individuelt kan meldes på med Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) som betaler.
En kan opprette abonnement og gi gratis til inntil 5 % av elevene på skolen deres, dog maksimalt 25. Uavhengig av elevantall kan en ha mulighet for inntil 10 gratisabonnement, for eksempel:

• 500 elever og mer gir mulighet for 25 gratis ab.
• 400 elever gir mulighet for 20 gratis ab.
• 300 elever gir mulighet for 15 gratis ab.
• 200 og mindre gir mulighet for 10 gratis ab.

* = Dette gjelder foreløpig ut 2022. En har anledning til å melde på gratis abonnement for hele skoleåret 2022/2023, men vårsemesteret kan kanselleres dersom budsjettsituasjonen skulle tilsi dette.

Vedlegg:

Les mer om hvordan dette enkelt kan gjennomføres.: Vedlegg infoark - ekstra abonnement 20210816
Tilbake til aktuelt