Ny informasjon om tilbakebetaling

Publisert: 04/06/2020

Vi vil informere om at vi opplever tekniske utfordringer når det gjelder valg av tilbakebetaling av uteblitt Skolefrukt og at det dessverre er noe utsatt. Når dette er klart vil en kunne velge mellom om å få tilbakebetalt beløp eller å få overført fruktdager til høstsemesteret.  Vil vil sende ut ny informasjon når valget ligger klart ved innlogging på vår nettside.

Tilbake til aktuelt