Ny undersøkelse om Skolefrukt og det nye konseptet Fruktpause

Publisert: 16/11/2021

En ny undersøkelse blant foresatte og elever viser at andel som er fornøyd med skolefrukt er relativ stabil over tid med omtrent 4 av 5 som er på den positive siden. Det er færre som er misfornøyd med Fruktpause, et nytt konsept fra Skolefrukt. I denne ordningen kan en velge frukt, noe som innebærer at elevene kan velge bort frukt de ikke er så begeistret for. Det kan tenkes at det er hovedårsaken til at flere er fornøyd med denne ordningen enn vanlig skolefruktordning.

Les hele rapporten i vedlegget:

Vedlegg:

Rapport_foresatte_elever_host2021
Tilbake til aktuelt