Ny undersøkelse om Skolefrukt under pandemien

Publisert: 13/07/2021

En ny undersøkelse blant ansvarlige for frukten på skolene viser at mange skoler ikke har deltatt eller har vært med på Skolefrukt kun i korte perioder under pandemien. Årsaker er at skolen/kantinen har vært stengt i perioder, hensyn til smittefare og mangel på ressurser/ansatte til å håndtere Skolefrukt under pandemien.

Under pandemien har skoler som har deltatt gjennomført ulike tiltak knyttet til Skolefrukt, først og fremst at det er voksne som håndterer frukten. Men også tiltak som mer vask av frukt, bruk av antibac og engangshansker.

Les hele rapporten i vedlegget:

Vedlegg:

RAPPORT_UNDERSOKELSE_JUNI_2021_20210713
Tilbake til aktuelt