Nye råd om utlevering av Skolefrukt på ungdomsskoler på rødt nivå

Publisert: 17/11/2020

Vi vil informere om at vi i samarbeid med helsemyndighetene nå har fått laget nye anbefalinger for håndtering og utdeling av Skolefrukt for ungdomsskoler på rødt nivå. Rådene for skoler på gult nivå opprettholdes. Anbefalingene er gjeldende fra i dag, 17. november 2020.

Gult nivå:

Småtrinn (1. 4. klasse):

 • Voksenperson (er) på skolen utfører grundig håndhygiene før han/hun (de) teller opp og henter frukten. Voksenperson (er) deler ut én og én frukt til elevene.
 • Blanding av elever på tvers av kohorter begrenses der det er mulig.
 • Barna utfører håndhygiene før de spiser/mottar frukt (bør de alltid gjøre).
 • Frukten bør skylles (egentlig alltid) før spising.
 • Ved utleverings-/hentested settes opp plakat med tekst: ”Ta bare på den frukten du selv skal spise”.
 • Voksen(person) må følge med på at rutinene etterleves.

Mellomtrinn (5.- 7. klasse):

 • Personen (e) på skolen utfører grundig håndhygiene før han/hun teller opp og legger frukten i fruktkasser/kurver e.l. Frukten settes frem ved et felles hentested eller tas med/leveres til klassene.
 • Blanding av elever på tvers av kohorter begrenses der det er mulig.
 • Elevene vasker/desinfiserer hendene før de forsyner seg med frukt.
 • Elevene passer på å ikke ta på flere frukter før de velger seg èn.
 • Frukten bør skylles (egentlig alltid) før spising.
 • Ved utleverings-/hentested settes opp plakat med tekst: ”Ta bare på den frukten du selv skal spise”.
 • Voksen(person) må følge med på at rutinene etterleves.

Ungdomsskoletrinn (8.-10.klasse):

 • Personen (e) på skolen utfører grundig håndhygiene før han/hun teller opp og legger frukten i fruktkasser/kurver e.l. Frukten settes frem ved et felles hentested eller tas med/leveres til klassene.
 • Blanding av elever på tvers av kohorter begrenses der det er mulig.
 • Elevene vasker/desinfiserer hendene før de forsyner seg med frukt
 • Elevene passer på å ikke ta på flere frukter før de velger seg èn
 • Frukten bør skylles (egentlig alltid) før spising
 • Ved utleverings-/hentested settes opp plakat med tekst: ”Ta bare på den frukten du selv skal spise”.
 • Voksen(person) må følge med på at rutinene etterleves.

Rødt nivå for ungdomsskoletrinn (8.-10.klasse):

 • Personen (e) på skolen utfører grundig håndhygiene før han/hun teller opp og legger frukten i fruktkasser/kurver e.l. Frukten settes frem ved et felles hentested eller tas med/leveres til klassene.
 • Blanding av elever på tvers av kohorter begrenses der det er mulig.
 • Elevene vasker/desinfiserer hendene før de forsyner seg med frukt
 • Elevene bør holde avstand til hverandre når de skal hente frukten sin.
 • Elevene passer på å ikke ta på flere frukter før de velger seg èn
 • Frukten bør skylles (egentlig alltid) før spising
 • Ved utleverings-/hentested settes opp plakat med tekst: ”Ta bare på den frukten du selv skal spise”.
 • Voksen(person) må følge med på at rutinene etterleves.

Plakat til utskrift finner du i lenken under:

Vedlegg:

Plakat koronotiltak 20200603-1
Tilbake til aktuelt