Nye råd om utlevering av Skolefrukt

Publisert: 03/06/2020

Vi vil informere om at vi i samarbeid med helsemyndighetene nå har fått laget nye anbefalinger for håndtering og utdeling av Skolefrukt. I de nye anbefalingene er det spesielt skilt mellom de yngste trinnene til 4. trinn og for elever fra 5. trinn og eldre.  Anbefalingene er gjeldende fra i dag, 3. juni 2020.

Småtrinn (1. 4. klasse):

 • Voksenperson (er) på skolen utfører grundig håndhygiene før han/hun (de) teller opp og henter frukten. Voksenperson (er) deler ut én og én frukt til elevene.
 • Barna utfører håndhygiene før de spiser/mottar frukt (bør de alltid gjøre).
 • Frukten bør skylles (egentlig alltid) før spising.

Mellomtrinn (5.- 7. klasse):

 • Personen (e) på skolen utfører grundig håndhygiene før han/hun teller opp og legger frukten i fruktkasser/kurver e.l. Frukten settes frem ved et felles hentested eller tas med/leveres til klassene.
 • Elevene vasker/desinfiserer hendene før de forsyner seg med frukt.
 • Elevene passer på å ikke ta på flere frukter før de velger seg èn.
 • Frukten bør skylles (egentlig alltid) før spising.

Ungdomsskoletrinn (8.-10.klasse):

 • Personen (e) på skolen utfører grundig håndhygiene før han/hun teller opp og legger frukten i fruktkasser/kurver e.l. Frukten settes frem ved et felles hentested eller tas med/leveres til klassene.
 • Elevene vasker/desinfiserer hendene før de forsyner seg med frukt
 • Elevene passer på å ikke ta på flere frukter før de velger seg èn
 • Frukten bør skylles (egentlig alltid) før spising

Ved utleverings-/hentested settes opp plakat med tekst: ”Ta bare på den frukten du selv skal spise”.
Voksen(person) må følge med på at rutinene etterleves.

Plakat til utskrift og følgebrev finner du i lenkene under: 

Vedlegg:

Plakat koronotiltak 20200603-1

Følgebrev koronotiltak
Tilbake til aktuelt