Nye undersøkelser

Publisert: 21/06/2019

I april til juni ble det gjennomført to undersøkelser som blant annet evaluerte et nytt spiseredskap. Den ene undersøkelsen var til foresatte som abonnerer på Skolefrukt og den andre til ansvarlige for frukten på skolene.

De fleste, både skolefruktansvarlige og foresatte/elever var positive til det nye spiseredskapet. Det elevene likte spesielt var multifunksjonen, og at en kan skjære frukten og at det blir enklere å spise den. Bra til flere frukter, kiwi og appelsin blir oftest nevnt.

Her er rapporter fra begge undersøkelsene:

Vedlegg:

Undersøkelse foresatte og elever april 2019

Undersøkelse skolefruktansvarlige juni 2019
Tilbake til aktuelt