Råd om utlevering av Skolefrukt på grønt nivå

Publisert: 21/01/2022

Anbefalinger for Skolefrukt på grønt nivå

Nå som de fleste skolene igjen er på grønt nivå har Skolefrukt i samarbeid med helsemyndighetene laget råd for utlevering og håndtering av Skolefrukt på skolene ved grønt nivå.  Under følger anbefalingene:

Grønt nivå:

For alle trinn:

  • De* som teller opp og legger frukten i fruktkasser/kurver e.l. utfører først grundig håndhygiene (vasker/desinfiserer hendene). Frukten tas med til klassene eller settes frem ved et felles hentested. 
  • Elevene utfører håndhygiene før de mottar/forsyner seg med og spiser frukt. 
  • Frukten bør skylles før spising. 
  • Der hvor elevene forsyner seg med frukt selv må de passe på å ikke ta på flere frukter før de velger seg én. Sett opp plakat med teksten: ”Ta bare på den frukten du selv skal spise”. 
  • Voksen person må følge med på at rutinene etterleves. 

*  For småtrinn: Bør utføres av voksen person eller elever fra 5. til 7. klasse.  

Les om anbefalinger for Skolefrukt på gult og rødt nivå her:
https://skolefrukt.no/aktuelt/rad-om-utlevering-av-skolefrukt-pa-skoler-pa-gult-og-rodt-niva/ 

 

 

Tilbake til aktuelt