Råd om utlevering av Skolefrukt på skoler på gult og rødt nivå

Publisert: 14/12/2021

Skolefrukt laget i fjor i samarbeid med helsemyndighetene nye anbefalinger for håndtering og utdeling av Skolefrukt. Da dette igjen er like aktuelt ønsker vi å minne om disse rådene nå som skolene er på gult nivå. Under følger anbefalinger både når skolene er på gult og rødt nivå.

Gult nivå:

Småtrinn (1. 4. klasse):

 • Voksenperson (er) på skolen utfører grundig håndhygiene før han/hun (de) teller opp og henter frukten. Voksenperson (er) deler ut én og én frukt til elevene.
 • Blanding av elever på tvers av kohorter begrenses der det er mulig.
 • Barna utfører håndhygiene før de spiser/mottar frukt (bør de alltid gjøre).
 • Frukten bør skylles (egentlig alltid) før spising.
 • Ved utleverings-/hentested settes opp plakat med tekst: ”Ta bare på den frukten du selv skal spise”.
 • Voksen(person) må følge med på at rutinene etterleves.

Mellomtrinn (5.- 7. klasse):

 • Personen (e) på skolen utfører grundig håndhygiene før han/hun teller opp og legger frukten i fruktkasser/kurver e.l. Frukten settes frem ved et felles hentested eller tas med/leveres til klassene.
 • Blanding av elever på tvers av kohorter begrenses der det er mulig.
 • Elevene vasker/desinfiserer hendene før de forsyner seg med frukt.
 • Elevene passer på å ikke ta på flere frukter før de velger seg èn.
 • Frukten bør skylles (egentlig alltid) før spising.
 • Ved utleverings-/hentested settes opp plakat med tekst: ”Ta bare på den frukten du selv skal spise”.
 • Voksen(person) må følge med på at rutinene etterleves.

Ungdomsskoletrinn (8.-10.klasse):

 • Personen (e) på skolen utfører grundig håndhygiene før han/hun teller opp og legger frukten i fruktkasser/kurver e.l. Frukten settes frem ved et felles hentested eller tas med/leveres til klassene.
 • Blanding av elever på tvers av kohorter begrenses der det er mulig.
 • Elevene vasker/desinfiserer hendene før de forsyner seg med frukt
 • Elevene passer på å ikke ta på flere frukter før de velger seg èn
 • Frukten bør skylles (egentlig alltid) før spising
 • Ved utleverings-/hentested settes opp plakat med tekst: ”Ta bare på den frukten du selv skal spise”.
 • Voksen(person) må følge med på at rutinene etterleves.

Rødt nivå for ungdomsskoletrinn (8.-10.klasse):

 • Personen (e) på skolen utfører grundig håndhygiene før han/hun teller opp og legger frukten i fruktkasser/kurver e.l. Frukten settes frem ved et felles hentested eller tas med/leveres til klassene.
 • Blanding av elever på tvers av kohorter begrenses der det er mulig.
 • Elevene vasker/desinfiserer hendene før de forsyner seg med frukt
 • Elevene bør holde avstand til hverandre når de skal hente frukten sin.
 • Elevene passer på å ikke ta på flere frukter før de velger seg èn
 • Frukten bør skylles (egentlig alltid) før spising
 • Ved utleverings-/hentested settes opp plakat med tekst: ”Ta bare på den frukten du selv skal spise”.
 • Voksen(person) må følge med på at rutinene etterleves.

Plakat til utskrift finner du i vedlegget under:

 

Vedlegg:

Plakat-koronotiltak
Tilbake til aktuelt