Ranselpost er den mest avgjørende informasjonskilden

Publisert: 16/11/2020

I foresatte og elevundersøkelsen høsten 2020 kommer det frem at ranselposten er den mest avgjørende informasjonskilden for å bestille Skolefrukt og betydningen har økt fra utgaven i 2017. Ranselposten høsten 2020 med et utstanset rødt eple er den best likte av alle ranselposter som er målt i våre undersøkelser. Hovedårsaken var opplevelsen av god informasjon. I tillegg ble farge, design, utforming og enkelhet likt godt. Ellers er oppfattelsen av Skolefrukt relativt stabil over tid blant elevene. Det gjelder både generelle erfaringer og hvor godt en liker skolefruktene.

Vedlegg:

Undersøkelse for foresatte og elever høst 2020
Tilbake til aktuelt