Skolefrukt for kr 58,- per måned.

Publisert: 20/12/2022

Foresatte på skoler med foreldrebetalt Skolefrukt vil fra januar 2023 kunne velge fast betaling til kroner 58,- per måned. Foreløpig gjelder dette kun skoler i Viken fylke, men planen er å utvide til hele Norge fra og med august 2023. Foresatte med elever på skoler i andre fylker i Norge kan tegne abonnement for vårsemesteret 2023.

Mer om nyheten
Foresatte i Viken fylke kan velge en fast betaling på kroner 58,- per måned eller å betale abonnement per semester. Ved fast betaling kan en når som helst avslutte abonnementet. Etter at skoleåret er slutt (faktura for juli) blir det en avregning ift. leveranse og innbetaling ut fra gjeldene enhetspris for Skolefrukt.

Ved fast betaling trenger en heller ikke å fornye abonnement ved nytt skoleår. I noen tilfeller må foresatte bekrefte ny klasse (eksempel hvis eleven går fra 2A til 3B). Ønsker en å avslutte betaling trykker en på knappen STOPP abonnement.

Bestill Skolefrukt her.

Tilbake til aktuelt