Skolefrukt til elevene – flere muligheter!

Publisert: 18/12/2018

Skolefrukt er et tilbud til alle norske grunnskoler subsidiert av staten. Det kan enten være foreldrebetalt ordning eller at skolen oppretter felles bestilling som blir betalt av kommunen, skolen, FAU eller andre.

Skolefrukt er ett verktøy for å oppfylle deler av myndighetenes anbefalinger for mat og måltider i skolen.

Selv om det er abonnementsordning som tilbys til grunnskoler nå, så er det fullt mulig å ha gratis frukt til alle elevene på skolen. Staten subsidierer Skolefrukt med kr, 1,50. Pris til kommune, skole, foresatte eller andre blir derfor kroner 3,20,- (inkl. mva).

Dersom budsjettene ikke strekker til for frukt hver dag kan en for eksempel ha frukt/grønnsaker to til tre dager per uke. Skolen oppretter da et felles abonnement gjennom Skolefrukt.no som består av en fast bestilling på antall frukt/grønnsaker som skolen skal ha per dag, og skolen får faktura direkte fra lokal skolefruktleverandør basert på levert vare etter hver måned. Skolen kan justere antall dager per uke og/eller den faste bestillingen gjennom hele semesteret, og kan også gjøre midlertidige endringer dersom for eksempel mange av elevene på skolen skal på dagstur.

Les mer om hvordan skolefruktordningen fungerer her. Har du spørsmål eller ønsker å melde på skoler i din kommune allerede nå hører vi gjerne fra deg på support@skolefrukt.no eller du kan ringe vårt kundesenter på 815 20 123.

Tilbake til aktuelt