Skolefrukt til elever i grunnskolen

Publisert: 18/12/2018

Undersøkelser fra 2018 viser at det står dårlig til med frukt og grønnsaker for mange elever i skoletiden. Skolefrukt er et verktøy for å oppfylle myndighetenes anbefalinger for mat og måltider i skolen.

I følge nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen bør eleven tilbys ordninger som sikrer tilgang til grønnsaker, frukt eller bær daglig.

Folkehelseloven gir kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter ansvar for å fremme folkehelse. Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse herunder utjevner sosiale helseforskjeller.

Skolefrukt er et tilbud til alle norske grunnskoler subsidiert av staten. Det kan enten være foreldrebetalt ordning eller at skolen oppretter felles bestilling som blir betalt av kommune, skole, FAU eller andre.

Les mer om hvordan kommunen kan tilby gratis Skolefrukt til elever i kommunen i brosjyren under.

Vedlegg:

Brosjyre: Skolefrukt til elever i grunnskolen 2018
Tilbake til aktuelt