Skolefrukt tilgode – velg overføring eller tilbakebetaling

Publisert: 29/06/2020

Vi vil informere om at det nå er mulig å logge seg inn på skolefrukt.no for å få overført beløp til høstsemesteret for uteblitt Skolefrukt i koronaperioden. Det er også mulig å få tilbakebetalt beløpet.

Tilbake til aktuelt