Undersøkelse om Skolefrukt – foresatte og elever

Publisert: 13/11/2019

Oppsummering

Oppfattelsen av Skolefrukt er relativt stabil over tid blant elevene. Det gjelder både generelle erfaringer og hvor godt skolefruktene likes. De fleste elevene opplever ordningen positivt. Det er flere egenskaper som gjør at Skolefrukt oppleves positivt. Spesielt dette med enkel bestilling og betaling, det at Skolefrukt sammen med melk og matpakke gir energi og at Skolefrukt er en kilde til vitaminer og mineraler.

Se rapport fra undersøkelsen i vedlegg under.

Vedlegg:

Undersokelse_foresatteogelever_host2019
Tilbake til aktuelt