Skolefrukt for elever i grunnskolen

Bestill Skolefrukt Er min skole med? Sjekk her

Hva er Skolefrukt?

Skolefrukt er et tilbud til alle norske grunnskoler om å abonnere på frukt og grønnsaker. Det kan enten være foreldrebetalt ordning eller at skolen oppretter felles bestilling som blir betalt av kommune, skole, FAU eller andre. Sjekk oppslutningen her.

Staten subsidierer kr 1,50 per frukt/grønnsak. Etter at subsidien er trukket fra blir prisen kr 3,20 inkl. mva. Denne prisen gjelder uansett hvem som betaler for skolefrukten, enten det er foreldre, kommune, skole eller andre.

Les mer

Gode eksempler på Skolefrukt

Skolefrukt har vært og filmet på noen skoler rundt om i landet hvor fruktordningen fungerer meget bra. Dette for å gi inspirasjon og ideer til andre skoler når det gjelder administrasjon og organisering av skolefrukt.

Aktuelt

Se flere nyheter