Fruktpause app tilgjengelig for alle skoler

Dyrk tomatplanter i klasserommet!

Digital ranselpost vår 2023

Ny undersøkelse om Skolefrukt og Fruktpause

Fordeler med Skolefrukt

Husk Skolefrukt i budsjettet for 2023 – #MerAv

Økning i andel elever som har med frukt og grønt i skolesekken

Skolefruktdagene

Digital ranselpost høst 22

Nyttig undersøkelse blant ansvarlige for Skolefrukten

Nytt anbud gjeldene fra august 2022

Det nye konseptet Fruktpause blir landsdekkende fra august 2022

Bannere for å informere om Skolefrukt på skolens hjemmesider

Skolefruktskolen som nettside

Digital ranselpost vår 2022

Digitalisering av Fra jord til bord

Ny undersøkelse om Skolefrukt og det nye konseptet Fruktpause

Flere muligheter med Skolefrukt

Gratis skolefrukt som folkehelsetiltak

Ny undersøkelse om Skolefrukt under pandemien

Digital ranselpost høst 2021

Skolefrukt som mulighet i SFO

Ranselpost er den mest avgjørende informasjonskilden

Gi elevene noe de bør spise «mer av»

Skolefrukt – et bidrag til å etablere gode vaner

Hvordan kan kommunene gjennomføre en ordning med Skolefrukt?

Skolefruktdagene

Skolefrukt tilgode – velg overføring eller tilbakebetaling

Sunne vaner skapes tidlig!

Ny informasjon om tilbakebetaling

Nye råd om utlevering av Skolefrukt

Gratis frukt til markeringen av Verdensdagen

Ny oppstart av Skolefrukt våren 2020

#fruktpause

Alle landets skoler stenger og skolefruktleveranser stoppes

Husk god håndhygiene og skyll skolefrukten

Skolefrukt på Oslos ungdomsskoler

Nytt spiseredskap i Skolefruktordningen!

Undersøkelse om Skolefrukt – foresatte og elever

10. oktober markerer vi Verdensdagen for psykisk helse! #gitid

Undersøkelse om gratis Skolefrukt i Oslo

Vet du om Skolefrukt på SFO?

Hvordan står det til i ditt fylke?

Nye undersøkelser

Bli med å markere Verdensdagen for psykisk helse!

Engasjerte elever

Gratis Skolefrukt til Oslos ungdomsskoleelever

Nytt år – ny energi med Skolefrukt

La elevene ta Skolefruktskolen

Skolefrukt til elevene – flere muligheter!

Hva gjør de som lykkes med Skolefrukt?

Skolefrukt til elever i grunnskolen