Hva er skolefrukt og hva får elevene?

Skolefrukt er et tilbud til alle norske grunnskoler om å abonnere på frukt og grønnsaker. Det kan enten være foreldrebetalt ordning eller at skolen oppretter felles bestilling som blir betalt av kommune, skole, FAU eller andre. Sjekk oppslutningen her.

Elevene får utdelt en frisk frukt eller grønnsak på skolen.. Det kan være eple, pære, appelsin, banan, minigulrøtter, kiwi, nektarin eller klementin, avhengig av sesong. Leverandørene har forpliktet seg til å levere ulike frukter/grønnsaker i løpet av en uke. I tillegg til standard sortimentet nevnt over vil det i løpet av et semester kunne bli levert for eksempel plommer, bær og druer.

Hvorfor Skolefrukt?

Undersøkelser viser at det står dårlig til med frukt og grønnsaker for mange elever i skoletiden. Helsemyndighetene anbefaler 5 om dagen og Skolefrukt er et viktig bidrag til å nå dette. Skolefrukt er et verktøy for å oppfylle myndighetenes anbefalinger for mat og måltider i skolen.

I følge nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen bør elevene tilbys ordninger som sikrer tilgang til grønnsaker, frukt eller bær daglig.

Folkehelseloven gir kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter ansvar for å fremme folkehelse. Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse herunder utjevner sosiale helseforskjeller.

Slik fungerer det

Ved en foreldrebetalt ordning tegnes et abonnement for enten 1⁄2 år eller 1 år om gangen En kan også velge et løpende abonnement med fast månedlig betaling på kroner 72,- (fra august 2024). Elevene får en frisk frukt eller grønnsak hver dag. Dette kan være eple, pære, appelsin, banan, gulrot, kiwi, nektarin eller klementin, avhengig av sesong. Tilbudet koster foresatte kroner 4,20 (fra august 2024) per dag eleven får frukt, og subsidieres av det offentlige med kr 2,- per frukt/grønt. Foresatte betaler kun for de dagene skolen har bestemt at det skal deles ut frukt/grønt og fra startdatoen på abonnementet til eleven.

Kommuner kan tilby gratis frukt/grønt til sine grunnskoleelever, dekket over kommunebudsjettet. Ved en kommunalt betalt ordning vil det kunne bestilles frukt/grønt til samme pris og statlig subsidie som til foresatte. Det er mulig å justere fast bestilling og gjøre midlertidige endringer i semesteret.

Ordningen er tilrettelagt slik at det skal være minimalt med arbeid for skolen:

  • Administrasjonssystem for bestilling av frukt på skolefrukt.no.
  • Foresatte betaler abonnement for elevene pr. semester.
  • Skoler som betaler for elevene kan endre bestilling i løpet av semesteret etter behov.
  • Gratis kjøleskap for oppbevaring av frukt/grønt på skolene.
  • Gratis fruktkasser for levering av frukt/grønt fra svalskap til kantine, kiosk eller klasserom.
  • Skolefrukt har eget kundesenter som kan kontaktes på telefon 648 50 900.