Bannere for å informere om Skolefrukt på skolens hjemmesider

Publisert: 31/03/2022

–  EN MÅTE Å INFORMERE FORELDRE/ELEVER OM AT SKOLEN HAR SKOLEFRUKT

Mange skoler har informasjon på sine hjemmesider og andre kommunikasjonsplattformer om at skolen har en skolefruktordning. Vi har nå laget noen bannere som skolene kan bruke på de kommunikasjonsplattformene som er ønskelig.

På den måten får foreldre informasjon om at det er mulig å bestille Skolefrukt. Bannerne er laget slik at en ikke trenger å oppdatere årstall og informasjon hvert år, og det er enkelt for foreldre å scanne QR kode å bestille en skolefruktordning.

Det er ulike bannere- for skoler med gratis Skolefrukt og de med foreldrebetalt Skolefrukt. Pass på å velge det som er riktig for din skole.

Informer elevene og foresatte på en morsom måte med nye bannere på din skole ved å kopiere  bildene under og publisere på nettsiden deres.

Du finner også en nedlastbare zip-filer under artikkelen med alle våre banner og bilder.

Vedlegg:

Skoler med gratis frukt

Skoler foreldrebetalt ordning
Tilbake til aktuelt