Fordeler med Skolefrukt

Publisert: 16/11/2022

Nyttig energi og økt frukt og grønt inntak
Mange foreldre er flinke til å sende med frukt og grønt i matboksen til elevene, men skoledagen er lang og for mange kan det være godt med noe mer å spise i løpet av dagen.  Med en fruktpause, for eksempel før eller etter storefri, kan elevene få nyttig energi og unngå sultne mager og slitne hoder.

Undersøkelser har vist at Skolefrukt kan føre til økt inntak av frukt og grønt også hos elever som ikke abonnerer, men som går på skoler som har en skolefruktordning. Det kan muligens være større fokus på frukt og grønt på skolen som gjør at flere har med seg frukt/bær hjemmefra.

Nytt konsept –større valgfrihet
De fleste elever på skoler der de har skolefruktordning er fornøyd med tilbudet. De opplever at det er variasjon i frukten og at det blir utdelt frukt som de fleste liker. Staten subsidierer ordningen med kr 1,50 per stk, slik at tilbudet koster foresatte/skolen/kommunen kr 3,80 inkl. mva per frukt/grønt. Gratis kjøleskap for oppbevaring av Skolefrukt og gratis fruktkasser for håndtering av frukt på skolene er inkludert.

Nytt konsept –større valgfrihet
For at elevene skal få enda større valgfrihet har vi nå laget et konsept der elevene vil kunne velge type frukt eller grønnsak (små gulrøtter i pose). For at skolen ikke skal ha for mye merarbeid er det fortsatt kun én type som deles ut per dag. Dette konseptet kalles Fruktpause. Skolene kan selv velge hvilken ordning de ønsker å ha på sin skole, vanlig Skolefrukt eller det nye konseptet.

Skolefrukt på SFO.
Grunnskoler i Norge med barnetrinn har, under visse forutsetninger, mulighet for å ha Skolefrukt på SFO- og få subsidien til kr 1,50 per stk. Les mer om mulighetene og forutsetningene på skolefrukt.no.

Tilbake til aktuelt