Gratis skolefrukt som folkehelsetiltak

Publisert: 14/10/2021

Gratis skolefrukt som folkehelsetiltak

Å tilby Skolefrukt er et enkelt gjennomførbart folkehelsetiltak blant barn og unge i kommunen. Ved å innføre en gratisordning med frukt og grønt i skolen gir kommunen elevene noe de bør spise «mer av» og et bidrag til å etablere gode vaner. 

De fleste barn, unge og voksne spiser ikke de anbefalte fem porsjonene med frukt og grønt om dagen. En undersøkelse, HEMIL rapporten 2020 *, viser at mer enn halvparten av norske barn og unge ikke følger anbefalingen om daglig inntak av frukt og grønt.

Helsedirektoratet har følgende anbefaling i Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barne- og ungdomsskoler: «Skolene bør tilby ordninger som gir elevene mulighet til å få en grønnsak, frukt eller bær på skolen hver dag.» De fleste barn og unge spiser mindre frukt og grønnsaker enn anbefalt. Tilgjengelighet er den viktigste faktoren for å få barn og unge til å spise mer. Skolefrukt er et viktig bidrag til det. Staten subsidierer ordningen med kr 1,50/stk skolefrukt.

Rapporten fra Food-EPI prosjektet** anbefaler tiltak for å bedre matomgivelsene i Norge og forebygge overvekt, fedme og kostholdsrelaterte ikke-smittsomme sykdommer. Rangert som tredje viktigste tiltak er å pålegge alle kommuner å tilby et enkelt skolemåltid som minimum består av gratis skolefrukt, med rom for lokal tilpasning og med statlig delfinansiering.

Ved å innføre gratis Skolefrukt vil de fleste elevene spise minst en frukt eller grønnsak dagene med utdeling. Elevene vil få nyttig energi i løpet av skoledagen med vitaminer, mineraler og fiber som kroppen trenger.

Kommunene kan enkelt gjennomføre tiltaket i samarbeid med Skolefrukt.no. som bidrar med:

Følgende administrative ansvarsoppgaver:

  • Dialog med skolene og leverandør og kundestøtte om skolefruktordningen på telefon og e-post
  • Sørge for et fungerende bestillingssystem (skolefruktsys.no)
  • Gi skolefruktansvarlig opplæring i skolefruktsys ved behov
  • Gjennom bestillingssystem ha oversikt over bestillinger, justeringer og daglig drift av ordningen

Stiller følgende materiell til rådighet for skoler i kommunen:

  • Skolene kan låne kjøleskap
  • Kasser til å bringe og oppbevare skolefrukt
  • Annet materiell (plakater ol.)

Kan rapportere til kommuner på følgende områder:

  • Årlig evaluering av gratis skolefruktordning (skolefruktansvarlige)
  • Melde avvik videre til kommunen (leveranse, kvalitet, matsvinn ol.)

OFG kan sende ut følgende informasjon etter behov:

  • Nyhetsbrev til skolefruktansvarlige ved skolene

Dersom det ikke er budsjett for gratis Skolefrukt 5 dager i uka, er det en god start med for eksempel to eller tre dager per uke.  For fem dager i uka blir pris da kr 19,- inkl. mva. og for 3 dager i uka blir pris kr 11,40 inkl. mva. per elev. Skolene kan ha en fast bestilling på antall frukt som kan justeres i løpet av skolesemesteret.

Skolemåltidet er viktig for fysisk og psykisk helse og det bør legges til rette for måltider som fremmer matglede, sosialt samvær, glede trivsel og helse. Skole og SFO bør sørge for at det finnes egnede muligheter for bespisning som også ivaretar måltidets sosiale funksjoner. Elevene bør sikres nok tid til å spise, minimum 20 minutter. Mange får kortere spisetid og rekker ikke å spise opp hele matpakken eller Skolefrukten sin, som filmen Spisetid i skolen viser.

Det er enkelt for norske kommuner å gjennomføre en ordning med Skolefrukt – les her hvordan det kan gjennomføres.

Dersom kommunen ikke ser seg i stand til å gi gratisfrukt i denne omgang, er det flott om de kan minne skolene om mulighet til å bli Skolefrukt-skole, slik at foresatte kan tegne abonnement for sine elever. Prisen er den samme, kr. 3,80 per frukt/grønt, for både foresatte og kommune/skole ved at staten har subsidiert prisen med kr 1,50 per frukt/grønt.

Se fylkes og skoleoversikt her

 

Les mer om hvordan bli skolen kan bli en Skolefruktskole her

 

* = HEMIL-rapport 2020, Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL), Universitetet i Bergen.

Se HEMIL – rapport her. 

** Food-EPI 2020, Oslo Metropolitan University

Se Food-EPI rapport her.

 

Tilbake til aktuelt

 

 

 

 

 

 

Tilbake til aktuelt