Gratis Skolefrukt til Oslos ungdomsskoleelever

Publisert: 06/02/2019

Oslo kommune har besluttet å tilby gratis Skolefrukt til ungdomsskoleelever. Alle kommunale skoler med ungdomstrinn i Oslo, til sammen ca. 17.000 elever, kommer til å få frukt minst to dager i uka. De første skolene startet opp i slutten av januar 2019.

 

– Gratis skolefrukt er et viktig virkemiddel for å fremme folkehelse og utjevne sosiale forskjeller. Vi er veldig glad for at Oslo kommune har valgt å samarbeide med oss i Skolefrukt.no om bestilling og distribusjon av frukt til skolene. sier Tore Angelsen, prosjektleder for skolefruktordningen i Opplysningskontoret for frukt og grønt.

Ved å benytte seg av våre eksisterende avtaler med fruktleverandører, et godt distribusjonsnett, bestillingsportal og mulighet for bestilling av kjøleskap sikrer de en rask og smidig oppstart og gjennomføring av prosjektet frukt og grønt i skolen, fortsetter Tore Angelsen.

Skolefrukt til alle vil minske gapet mellom elevene

En ny undersøkelse foretatt av Skuterud & Kløvstad på oppdrag av OFG viser at kun 46 % av ungdomsskoleelevene lager matpakke selv, og 51 % av guttene på ungdomsskolen har ikke med seg frukt eller grønt i matpakken eller skolesekken.

– Mange har for lite mat med på skolen til å holde energien oppe gjennom hele dagen. Da er et mellommåltid en god løsning når magen rumler, sier Gerd Byermoen i Opplysningskontoret for frukt og grønt.

Kommunenes ansvar å skape gode oppvekstvilkår

Folkehelseloven gir kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter ansvar for å fremme folkehelse. Bare noe over 30 kommuner Norge har tatt dette virkemiddelet i bruk, og med godt resultat. Erfaringene fra skolene er gode. Lærerne opplever at elevene blir mer konsentrerte og det blir et bedre sosialt miljø.

– Alle norske kommuner burde ta seg råd til å spandere Skolefrukt på alle sine barn. Det er en god investering for læring, trivsel og fremtidig god helse for alle innbyggere, mener Gerd Byermoen.

Ordningen er populær

En undersøkelse gjennomført av Opplysningskontoret for frukt og grønt blant skolefruktansvarlige på skolene viser at de fleste er fornøyd og at ordningen er populær. Les rapporten fra undersøkelsen her

Vedlegg:

Undersøkelse Ungdomstrinn Oslo Kommune - 2019
Tilbake til aktuelt