Hvordan kan kommunene gjennomføre en ordning med Skolefrukt?

Publisert: 22/09/2020

Det er enkelt for norske kommuner å gjennomføre en ordning med Skolefrukt. De fleste kommuner har egne anbud på innkjøp av frukt og grønnsaker til offentlige institusjoner i kommunen. Noen kommuner velger å benytte slike anbud når skoler skal kjøpe inn frukt og grønnsaker til elever i kommunen.

Via Skolefrukt kan kommunen få tilskudd på kr 1,50 per stk. frukt/grønt

Kommuner kan også benytte seg av tilbudet fra Skolefrukt.no for på den måten å nyttiggjøre seg at Staten gir tilskudd på frukten/grønnsakene med kroner 1,50 per stk. til grunnskoler/til grunnskoleelever. Les mer i notatet fra Vaar Advokat AS (punkt 3) om kommuners adgang til å foreta avrop på rammeavtaler hos Opplysningskontoret for frukt og grønt. Les her. 

Skolefrukt-leverandører

I hele Norge er det mulig å få Skolefrukt under kategorien «fortrinnsvis konvensjonell frukt/grønt. I Oslo og Agder at det er også mulig å få 50 % økologisk eller «kun økologisk Skolefrukt».

I noen deler av Norge er det kun én leverandør (eksempel Nord- Norge, Midt-Norge og Vestlandet), og da skal kommunen gjøre avrop fra denne leverandøren definert som primærleverandør. I andre deler av Norge er det både en primær- og sekundærleverandør. Dersom kommunen er såpass stor at avrop på Skolefrukt minst vil utgjøre 150 000 ekskl. mva. per halvår eller 300 000 ekskl. mva. per år skal kommunen utføre en minikonkurranse mellom de to leverandørene. Er avropene mindre skal kommunen gjøre avrop direkte av primærleverandør. Se informasjon om minikonkurransen (side 4 og 5) og oversikt leverandørene (fra side 6) her.

Gratis skolefrukt til elevene to eller tre dager i uken er også mulig

Staten subsidierer ordningen med kr 1,50 per stk., slik at tilbudet koster kommunen kr 3,60 inkl. mva. (fra august 2020) per frukt/grønt. Dersom det ikke er budsjett for gratis Skolefrukt 5 dager i uka, er det en god start med for eksempel to eller tre dager per uke.  For fem dager i uka blir pris da kr 18,- inkl. mva. og for 3 dager i uka blir pris kr 10,80 inkl. mva. per elev. Skolene kan ha en fast bestilling på antall frukt som kan justeres i løpet av skolesemesteret.

Se erfaringer fra Oslo og Hammerfest her:

Se eksempel fra Oslo

Se eksempel fra Hammerfest

Vedlegg:

Om Skolefrukt

FoodEPI_Rapport_2020_compressed
Tilbake til aktuelt