Hvordan kan kommunene gjennomføre en ordning med Skolefrukt?

Publisert: 15/11/2023

Det er enkelt for norske kommuner å gjennomføre en ordning med Skolefrukt. Kommuner kan benytte seg av tilbudet fra Skolefrukt.no for på den måten å nyttiggjøre seg at Staten gir tilskudd på frukten/grønnsakene med kroner 2,- per stk. (fra august 2024) til grunnskoler/til grunnskoleelever.

I hele Norge er det mulig å få Skolefrukt under kategorien fortrinnsvis konvensjonell frukt og grønt.

For kommuner er det også mulig å få levert i kategorien 75 % konvensjonell frukt/grønt og 25 % økologisk frukt/grønt.

I store deler av Norge er det kun én leverandør (bortsett fra Oslo og Viken), og da skal kommunen gjøre avrop fra denne leverandøren definert som primærleverandør. I Oslo og Viken er det både en primær- og sekundærleverandør. Dersom kommunen er såpass stor at avrop på Skolefrukt minst vil utgjøre 150 000 ekskl. mva. per halvår eller 300 000 ekskl. mva. per år skal kommunen utføre en minikonkurranse mellom de to leverandørene. Er avropene mindre skal kommunen gjøre avrop direkte av primærleverandør. Se informasjon om minikonkurransen her.

Gratis skolefrukt til elevene to eller tre dager i uken er også mulig

Staten subsidierer ordningen med kroner 2,- per stk. (fra august 2024), slik at tilbudet koster kommunen kroner 4,20 inkl. mva. (fra august 2024) per frukt/grønt. Dersom det ikke er budsjett for gratis Skolefrukt 5 dager i uka, er det en god start med for eksempel to eller tre dager per uke.  Skolene kan ha en fast bestilling på antall frukt som kan justeres i løpet av hele skoleåret.

Se erfaringer fra Oslo og Hammerfest her:

Se eksempel fra Oslo

Se eksempel fra Hammerfest

Les mer om fordelene med Skolefrukt for kommunene her.

Les også FoodEPI rapport i vedlegget under fra 2022 der det presenteres en vurdering av norske myndigheters politikk og arbeid for å skape sunnere matomgivelser. Se side 12, rangert som nr. 3 er tiltak som det anbefales at myndigheten gjennomfører:  «Pålegge alle kommuner å tilby et enkelt skolemåltid (som minimum består av gratis skolefrukt), med rom for lokal tilpasning og med statlig delfinansiering.»


FoodEPI_Rapport_2020_compressed
Tilbake til aktuelt