Ny undersøkelse blant de ansvarlige for Skolefrukt

Publisert: 01/07/2024

Ny undersøkelsen viser at graden av fornøydhet med skolefruktordningen fortsatt er god. Det gjelder forhold som kvalitet på frukten, variasjon og leverandøren.

 

Det er samtidig en nedgang i abonnenter på skoler med foreldrebetaling, men det ser ikke ut som det skyldes at ordningen blir oppfattet dårligere enn tidligere.

 

Les mer her

Vedlegg:

Undersokelse Skolefruktansvarlige 2024
Tilbake til aktuelt