Ny undersøkelse: fire av ti kjenner til Skolefruktordningen

Publisert: 10/01/2024

På vegne av Opplysningskontoret for frukt og grønt gjennomførte Norstat en undersøkelse i november 2023 med spørsmål om frukt- og grøntordninger i skolen. Den viser at fire av ti personer i den voksne befolkningen kjenner til ordningen Skolefrukt.

 

Blant de som kjenner til ordningen har mer enn halvparten et godt inntrykk av ordningen, mens svært få, under 10 % har et dårlig inntrykk. Blant de som ha barn i grunnskolen er resultatet noe svakere, men fortsatt er det mange flere som har et godt vs. dårlig inntrykk.

 

Les mer her.

Vedlegg:

Undersokelse Skolefrukt blant befolkningen 2023
Tilbake til aktuelt