Nyttig undersøkelse blant ansvarlige for Skolefrukten

Publisert: 13/06/2022

Det er blitt gjennomført en undersøkelse blant Skolefruktansvarlige i mai, noen som har gitt nyttige innspill og medført konkrete tiltak. Totalt sett er andelen skolefruktansvarlige som er fornøyd med Skolefrukt relativt stabil med omtrent 4 av 5 som er meget eller ganske fornøyd. Blant de som er misfornøyde er det tilbakemelding på at konseptet Fruktpause har vært vanskelig å få innsikt i og begripe.

Vi har derfor lagt til et avsnitt på dette når foresatte bestiller, slik at konseptet blir enklere å forstå. Les detaljene om dette på side 4 i rapporten og om alt annet i undersøkelsen.

Les rapporten i vedlegget under

Vedlegg:

Undersokelse_skolefruktansvarlige_20220613
Tilbake til aktuelt