Skolefrukt som mulighet på SFO/AKS

Publisert: 03/07/2024

Hvilke skoler og hva innebærer tilbudet
Grunnskoler i Norge med barnetrinn har mulighet for å ha Skolefrukt på SFO/AKS. Dersom skolen allerede har en ordning med Skolefrukt (utenom SFO) og antall frukt/grønnsaker der utgjør mer enn 10 % av antall elever på skolen, må skolen velge om subsidien skal gjelde Skolefrukt på SFO/AKS eller i ordinær skoletid .

Staten subsidierer ordningen med kr 2,- per stk. (fra høsten 2024), slik at tilbudet koster kommunen/skolen kr 4,20 inkl. mva. per frukt/grønt (fra høsten 2024). Dersom det ikke er budsjett for gratis Skolefrukt 5 dager i uka er det en god start med for eksempel to eller tre dager per uke. Dette er inkludert:

• Gratis kjøleskap for oppbevaring av frukt/grønt på skolene.
• Gratis fruktkasser for levering av frukt/grønt fra svalskap til kantine, kiosk eller klasserom.
• Egen innlogging i et Internett basert system (skolefruktsys.no) hvor en enkelt kan endre bestilling i løpet av semesteret etter behov
• Skolefrukt har eget kundesenter som kan kontaktes på telefon 648 50 900, på post@skolefrukt.no eller på chat på skolefrukt.no.

Praktisk
Det er enkelt for SFO å starte opp med abonnementsordning og administrere Skolefrukt.
SFO kan bestille selv inne på skolefrutktsys.no eller ved å kontakte Skolefrukt. De lokale leverandørene får automatisk beskjed om hvor mange frukt som skal leveres på skolen.

Tykk her for å se hvordan de løser det på Blindheim skole i Ålesund

Ønsker du å få Skolefrukt til din SFO eller har spørsmål kan du kontakte oss ved å ringe vårt kundesenter på telefon 648 50 900 eller ved å sende en e-post til post@skolefrukt.no.

Måltidene i SFO/AKS er viktig for helse og trivsel både på kort og lang sikt – frukt og grønt hører med
Mat- og drikketilbudet, og det øvrige arbeidet med mat og måltider i skole og SFO/AKS, har stor betydning for elevenes kosthold og matvaner, og dermed helse, både på kort og lang sikt.
Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen gir anbefaling om gjennomføring av måltid, ernæringsmessig kvalitet på mat og drikke som tilbys, mattrygghet og hygiene, samt miljøhensyn. Retningslinjens Del 1 omhandler barneskole og skolefritidsordning spesielt.
Måltidene som SFO/AKS serverer eller legger til rette for daglig, utgjør ganske mange måltider i løpet av barnas første skoleår. Siden matvaner etableres tidlig i oppveksten har SFO en gylden anledning til å sette fokus på gode matvalg under måltidet, og skape rammer som gjør at barna trives rundt bordet og med maten de spiser.

Skolemåltidsretningslinjen har en egen anbefaling om frukt/grønt: Elevene bør tilbys ordninger som sikrer tilgang på grønnsaker, frukt eller bær daglig: Alle barneskoler bør tilby ordninger som gir elevene mulighet til å få en grønnsak, frukt eller bær på skolen hver dag. De fleste barn og unge spiser mindre frukt og grønnsaker enn anbefalt. Tilgjengelighet er den viktigste faktoren for å få barn og unge til å spise mer, og her kan skole og SFO/AKS spille en viktig rolle. Oppkuttet frukt og grønnsaker øker tilgjengeligheten.

Aktivitetsopplegget Matjungelen omhandler mat, helse og miljø og er tilpasset bla barn på SFO/AKS. I Matjungelen kan barna oppdage og oppleve en jungel av mat, og frukt/grønt har en selvsagt plass.

Finn flere tips til SFO/AKS-ansatte på Matjungelen her

 

Tilbake til aktuelt