Skolefruktskolen som nettside

Publisert: 28/02/2022

Skolefruktskolen har blitt fornyet og har nå fått en nettside med morsomt innhold.

Elever kan nå bli Skolefrukteksperter ved å gjennomføre et kurs i form av en quiz på skolefruktskolen.skolefrukt.no. I kurset skal elevene svare på noen spørsmål digitalt og uansett hva en svarer, få et riktig svar tilbake. Dette for å lære på en interaktiv og morsom måte.

Som Skolefruktekspert får elevene nyttig kunnskap om frukt og grønnsaker og hvordan de best mulig oppbevares og håndteres.

Vi vil ha Skolefrukteksperter på skolene, fordi det er viktig at frukten elevene skal spise er så god som mulig og at de skal kunne fortelle medelever/foreldre om riktig oppbevaring og behandling av frukten. Gjennom å ta kurset er målet at alle elever skal spise god frukt og gode grønnsaker – og at dere kaster så lite som mulig. Eleven blir også kvalifisert til å være henteansvarlig så de vet hvordan frukten skal håndteres og leveres til de andre elevene. Kurset kan både tas av elevene individuelt eller sammen med en lærer i plenum i en klassetime.

 

 

 

Tilbake til aktuelt