Kjøpsbetingelser for foresatte – skolefrukt.no

1. Generelt
Disse kjøpsbetingelsene gjelder for de foresattes bestilling av frukt på www.skolefrukt.no, i forbindelse med abonnementsordningen for Skolefrukt mv. for elever i den norske grunnskolen.
Avtalen mellom Skolefrukt og deg består av opplysningene Skolefrukt gir om produktene/kjøpet på www.skolefrukt.no, eventuell direkte korrespondanse mellom partene, samt disse vilkårene.
Forbrukerkjøp på internett er i tillegg regulert av ufravikelige regler iblant annet forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.
Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i disse lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Bestilling av frukt på www.skolefrukt.no kan kun gjøres av personer over 18 år. Kjøpsbetingelser for foresatte kan oppdateres i løpet av skoleåret.

2. Definisjon av partene
Selger er: Skolefrukt, Håndverksveien 31, 1405 Langhus,org.nr.
983084915, telefon: 648 50 900 og e-post post@skolefrukt.no (heretter
«Skolefrukt» «vi» eller «oss»).
Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen (heretter
«kjøper», «du», «deg» eller «din»).

3. Opprettelse av brukerkonto på skolefrukt.no
Vi ønsker å gi deg best mulig opplevelse på www.skolefrukt.no og derfor har vi behov for å ta kontakt med deg innimellom for å:

Skolefrukt vil også holde deg informert om nyheter og andre aktiviteter vedr. ditt abonnement på Skolefrukt. Innimellom vil vi også spørre om du vil delta på spørreundersøkelse.
Det er selvfølgelig helt frivilling.

4. Bestilling og abonnementets varighet
Abonnementet for produkter levert av Skolefrukt tegnes for ett halvt eller helt skoleår om gangen. Fra august 2023 vil det også være mulig å tegne et løpende abonnement med fast månedlig betaling.

Ved fast månedsbetaling kan du når som helst avslutte abonnementet.  Det vil da avsluttes etter at frukt for siste månedsbetaling er levert. Etter at skoleåret er slutt (faktura for juli) blir det en avregning ift. leveranse og innbetaling ut fra gjeldene enhetspris for Skolefrukt. Abonnementet overføres automatisk til neste skoleår.

Ved betaling for skolesemester beregnes pris basert på antall og pris per stk.

Denne avtalen er unntatt fra angrerett i henhold til angrerettloven § 22 bokstav b) da produktene Skolefrukt tilbyr er varer som forringes eller raskt går ut på dato.

Abonnementet beregnes fra start- og sluttidspunktet som skolen har definert i skolekalenderen. Merk at det kan ta 10-14 dager fra bestillingen er registrert til produktet blir utlevert på skolen.

Ved flytting til en annen skole, må du ta kontakt med Skolefrukt på telefon 648 50 900 og e-post post@skolefrukt.no senest 14 dager før oppstart på ny skole.

Semesterbetalingen eller deler av denne kan normalt ikke refunderes etter at man har betalt ettersom det er bindende påmelding.  Dersom det skulle oppstå uforutsette omstendigheter som er utenfor bestillers kontroll, har Skolefrukt mulighet til å tilbakebetale for frukt som ikke er levert. Les mer om dette i pkt. 7, 8 og 9.

 5. Pris og betaling
Prisene for produktene fastsettes av Skolefrukt før hvert skoleår. Alle priser er inkludert merverdiavgift.
Beløpet beregnes fra den første dagen produkt/produkter leveres til barnet ditt på skolen til semesteret/skoleårets slutt.
Du kan når som helst i løpet av året melde på barnet ditt på www.skolefrukt.no.
Totalkostnaden for abonnementet vil fremkomme før bestilling.

Produktene koster det samme ved samtlige skoler der foresatte bestiller abonnement på Skolefrukt.
Skoler som har Skolefruktabonnement, har ikke anledning til å ta ekstra gebyr fra foresatte for administrasjon.
Det er viktig at det er lik pris på produktene for alle elever i hele landet.

Ved kjøp på www.skolefrukt.no kan du velge mellom ulike betalingsmetoder, som nærmere beskrevet på nettsiden.
Det foreligger et gebyr dersom man velger å betale med noen typer faktura, eksempel postalt.
Betaling med kredittkort eller VIPPS er kostnadsfritt.
Ved forsinket betaling påløper renter og omkostninger i samsvar med lov om renter ved forsinket betaling og inkassoloven.

6. Produkttilbud/sortiment
Skolefrukt er et tilbud til alle norske grunnskoler om å abonnere på frukt og grønnsaker.
Det kan enten være foreldrebetalt ordning eller at skolen oppretter felles bestilling som blir betalt av kommune, skole, FAU eller andre.
Elevene får utdelt en frisk frukt eller grønnsak på skolen. Det kan være eple, pære, appelsin, banan, gulrot, kiwi, nektarin, eller klementin, avhengig av sesong.
Leverandørene har forpliktet seg til å levere ulike frukter/grønnsaker i løpet av en uke.
I tillegg til standard sortiment nevnt over vil det i løpet av et semester kunne bli levert for eksempel plomme, bær, druer o.l.
Les mer om ordningen på www.skolefrukt.no og se filmer med gode eksempler på hvordan ordningen organiseres.

7. Levering
Skolefrukt har avtaler med lokale leverandører og som følge av disse avtalene er de lokale leverandørene ansvarlig for å levere produktene til skolen.
Skolen er ansvarlig for videre distribusjon/utdeling av produktene til elevene.

8. Forsinkelse og mangel
Det foreligger forsinkelse hvis produktene ikke blir levert på de avtalte leveringsdagene med skolen, så fremt dette ikke skyldes:

a) forhold utenfor lokal leverandørs/Skolefrukt sin kontroll.
b) force majeure-begivenheter (streik, brann osv.).

Ved forsinkelse kan Skolefrukt tilbakebetale kjøpesummen på produktet om det oversiger 30 kr, forutsatt at foresatte tar kontakt om dette i henhold til pkt. 9 nedenfor.

Kjøper har ikke krav på å få refundert eventuelle fakturagebyr.

9. Reklamasjon
Krav på bakgrunn av forsinkelse må kjøper rette mot Skolefrukt innen rimelig tid etter at leveringstiden har passert og bestilt produkt ikke er levert.
Dersom kjøper vil påberope en mangel overfor Skolefrukt, må kjøper innen rimelig tid og ikke senere enn 2 måneder etter at mangelen ble oppdaget, gi Skolefrukt beskjed.
Hvis det ikke reklameres i tide, tapes retten til å gjøre krav gjeldende.
Alle reklamasjoner over forsinkelse/mangler skal registreres ved å sende mail til post@skolefrukt.no eller ved å ta kontakt på 648 50 900.

10. Registrering og bruk av personopplysninger
For å oppfylle avtalen mellom deg som kjøper og Skolefrukt, trenger vi å behandle personopplysninger om deg og barnet som mottar produkter fra Skolefrukt, i den grad som er nødvendig for administrasjon og gjennomføring av denne avtalen.
Dette omfatter kontaktopplysninger som navn, telefonnummer, e-postadresse, skoletilhørighet og lignende opplysninger.

Skolefrukt lagrer automatisk informasjon når du besøker nettsidene våre, deriblant IP-adresse, aktivitet, dato og klokkeslett for
forespørselen. Formålet med slik lagring og bruk er å forbedre tjenesten og forhindre svindel eller misbruk.
Denne informasjonen vil bli fjernet når kundeforholdet mellom deg og Skolefrukt opphører.
Din kredittkortinformasjon blir ikke lagret på våre servere, men hos vår samarbeidspartner Nets som håndterer betaling.

Skolefrukt understreker at all behandling av dine og barnets personopplysninger skjer i samsvar med personopplysningsloven.