Bannere for å informere om Skolefrukt på skolens hjemmesider

–  En måte å informere foreldre og foresatte om at skolen har Skolefrukt

Mange skoler har informasjon på sine hjemmesider og andre kommunikasjonsplattformer om at skolen har en skolefruktordning. Vi har nå laget noen bannere som skolene kan bruke på de kommunikasjonsplattformene som er ønskelig.

På den måten får foreldre informasjon om at det er mulig å bestille Skolefrukt. Bannerne er laget slik at en ikke trenger å oppdatere årstall og informasjon hvert år.

Det er ulike bannere- for skoler med gratis Skolefrukt og de med foreldrebetalt Skolefrukt. Pass på å velge det som er riktig for din skole.

Informer elevene og foresatte på en morsom måte med nye bannere på din skole!

Under teksten ligger det Power Point filer med alle bildene en kan velge mellom. Last ned og følg oppskriften.

 

 

 

 

Vedlegg:

Bannere til skoler med GRATIS FRUKT

Bannere til skoler med FORELDREBETALT FRUKT
Tilbake