Informasjon til kommunene

Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) har etter gjennomført anbudskonkurranse inngått rammeavtaler med leverandører for leveranse av frukt og grønt under Skolefruktordningen. Avtalene gjelder for perioden august 2018 til juni 2020 og primært for konvensjonell frukt/grønt (i Oslo også for leveranse av økologisk frukt/grønt).

Av konkurransegrunnlaget som lå til grunn for konkurransen fremgår det at alle norske grunnskoler (private og offentlige), samt alle norske kommuner, kan gjøre avrop på disse rammeavtalene. Dette vil si at grunnskolene og kommunene kan inngå avtaler med de leverandørene som OFG har inngått rammeavtaler med uten forutgående anbudsrunde.

Vedlegg:

Informasjon til kommuner som skal ha eller ønsker gratis Skolefrukt til elevene

Oversikt over primærleverandører av Skolefrukt

Informasjon om anbudet fra advokatfirmaet Hjort
Tilbake