Informasjon til kommunene

Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) har etter gjennomført anbudskonkurranse inngått rammeavtaler med leverandører for leveranse av frukt og grønt under Skolefruktordningen. Nye avtaler gjelder for perioden august 2022 til juni 2024.

Av konkurransegrunnlaget som lå til grunn for konkurransen fremgår det at alle norske grunnskoler (private og offentlige), samt alle norske kommuner, kan gjøre avrop på disse rammeavtalene. Dette vil si at grunnskolene og kommunene kan inngå avtaler med de leverandørene som OFG har inngått rammeavtaler med uten forutgående anbudsrunde.

OBS: Fastpris på Skolefrukt fra og med august 2022 er justert til kroner 3,80 inkl. mva.

 

Se hvordan kommunen kan gjennomføre en ordningen med Skolefrukt her.

Vedlegg:

Informasjon og oversikt leverandøer av Skolefrukt_20220516

Konkurransegrunnlag Skolefrukt_2022_24

Informasjon om sortiment og variasjon_20220513-1

Avropsmekanismer_skolefrukt20220516

Kravspesifikasjon

Forskrift_til_tilskudd_til_prisnedskrivning_av_frukt_og_gront_i_grunnskolen

Retningslinjer for kvalitet

Avropsavtale større20220516

Avropsavtale mindre_20220516
Tilbake