Informasjon til kommunene

Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) har etter gjennomført anbudskonkurranse inngått rammeavtaler med leverandører for leveranse av frukt og grønt under Skolefruktordningen. Nye avtaler gjelder for perioden august 2020 til juni 2022 og primært for konvensjonell frukt/grønt (i Oslo og Agder også for leveranse av økologisk frukt/grønt).

Av konkurransegrunnlaget som lå til grunn for konkurransen fremgår det at alle norske grunnskoler (private og offentlige), samt alle norske kommuner, kan gjøre avrop på disse rammeavtalene. Dette vil si at grunnskolene og kommunene kan inngå avtaler med de leverandørene som OFG har inngått rammeavtaler med uten forutgående anbudsrunde.

OBS: Fastpris på Skolefrukt fra og med august 2020 er justert til kroner 3,60 inkl. mva.

Årsaken er at Koronakrisen har medført at den norske kronen er svekket i forhold til Euroen. Dette har resultert i en betydelig høyere innkjøpspris på frukt og grønnsaker og konsumprisindeksen for frukt og grønnsaker har økt betydelig siden gjennomføring av leverandørkonkurransen. I konkurransegrunnlaget ble det tatt høyde for dette: «Prisene er beregnet ut fra en årlig prisvekst på 3 %. Dersom den reelle prisveksten skulle bli vesentlig annerledes, eksempel 3 % poeng i avvik (ned eller opp) vil en korrigere prisen tilsvarende til nytt semester fra august».

Se hvordan kommunen kan gjennomføre en ordningen med Skolefrukt her.

Vedlegg:

Informasjon og oversikt over leverandører av Skolefrukt

Notat_adgang_avrop_rammeavtaler_20200113-1

Avropsavtale mindre

Avropsavtale større

Kommunekampanje høst 20210510

Informasjon om sortiment og variasjon_20200406-1

KONKURRANSEGRUNNLAG SKOLEFRUKT

Kravspesifikasjon til leverandørene

Forskrift om tilskudd til prisnedskrivning av frukt og grønnsaker i grunnskolen

Eksempel_utregning minikonkurranse
Tilbake