Informasjon til skolene

Ved en foreldrebetalt ordning tegnes et abonnement for enten 1⁄2 år eller 1 år om gangen. Foresatte betaler kun for de dagene skolen har bestemt at det skal deles ut frukt/grønt og fra startdatoen på abonnementet til eleven. Det er mulig å ha Skolefrukt færre enn 5 dager i uka, for eksempel to eller tre dager.

Ordningen er tilrettelagt slik at det skal være minimalt med arbeid for skolen:

• Administrasjonssystem for bestilling av frukt på skolefrukt.no.
• Foresatte betaler abonnement for elevene pr. semester.
• Skoler som betaler for elevene kan endre bestilling i løpet av semesteret etter behov.
• Gratis kjøleskap for oppbevaring av frukt/grønt på skolene.
• Gratis fruktkasser for levering av frukt/grønt fra svalskap til kantine, kiosk eller klasserom.
• Skolefrukt har eget kundesenter som kan kontaktes på telefon 815 20 123.

Skoler kan også ha en felles bestilling for flere eller alle elevene på en skole. Et slikt felles abonnement består av en fast bestilling på antall frukt/grønnsaker som skolen skal ha per dag, og skolen får faktura direkte fra lokal skolefruktleverandør basert på levert vare etter hver måned. Skolen kan justere den faste bestillingen gjennom hele semesteret og også gjøre midlertidige endringer dersom for eksempel mange av elevene på skolen skal på dagstur. Slike «felles» abonnement kan enten finansieres av kommunen, skolen, FAU eller andre. Pris er den samme som ved foreldrebetalt abonnement.

Skolefritidsordningen (SFO) kan også kjøpe Skolefrukt til subsidiert pris, se eksempel fra en skole her.

Tilbake