Informasjon til skolene

Hva er skolefrukt?

Ved en foreldrebetalt ordning tegnes et abonnement for enten 1⁄2 år eller 1 år om gangen. Fra august 2023 kan en også velge et løpende abonnement med fast månedlig betaling på kroner 68,-. Foresatte betaler kun for de dagene skolen har bestemt at det skal deles ut frukt/grønt og fra startdatoen på abonnementet til eleven.

Det er mulig å ha Skolefrukt færre enn 5 dager i uka, for eksempel to eller tre dager. Last ned powerpoint presentasjon med enkel info om Skolefrukt som kan vises for foreldre på f.eks foreldremøte i vedlegg nederst på siden.

Enkelt for skolen

Ordningen er tilrettelagt slik at det skal være minimalt med arbeid for skolen:

• Administrasjonssystem for bestilling av frukt på skolefrukt.no.
• Foresatte betaler abonnement for elevene pr. semester.
• Skoler som betaler for elevene kan endre bestilling i løpet av semesteret etter behov.
• Gratis kjøleskap for oppbevaring av frukt/grønt på skolene.
• Gratis fruktkasser for levering av frukt/grønt fra svalskap til kantine, kiosk eller klasserom.
• Skolefrukt har eget kundesenter som kan kontaktes på telefon 648 50 900, på post@skolefrukt.no eller på chat på skolefrukt.no.

Felles bestilling

Skoler kan også ha en felles bestilling for flere eller alle elevene på en skole. Et slikt felles abonnement består av en fast bestilling på antall frukt/grønnsaker som skolen skal ha per dag, og skolen får faktura direkte fra lokal skolefruktleverandør basert på levert vare etter hver måned.

Slike «felles» abonnement kan enten finansieres av kommunen, skolen, FAU eller andre. Pris er den samme som ved foreldrebetalt abonnement. Skolen kan justere den faste bestillingen gjennom hele semesteret og også gjøre midlertidige endringer dersom for eksempel mange av elevene på skolen skal på dagstur. Se brukerveiledning i link lenger ned på siden.

Pris for skole/foresatte er kroner 4,- inkl. mva per frukt/grønt. (fra august 2023).

Skolefritidsordningen (SFO) kan også kjøpe Skolefrukt til subsidiert pris, se eksempel fra en skole her.

Vedlegg:

Midlertidige endringer av antall frukt

Brukerveiledning for å ta ut lister

Skolefruktbrosjyre for skoler med foreldrebetaling

Brosjyer - Grønne tips

Presentasjon til foreldremøte

Informasjon til 1. klasse - Skolefrukt

Informasjon til 1. klasse - Fruktpause

Presentasjon - SKOLEFRUKT for kommune
Tilbake