Skolefruktskolen

Kurset er utviklet for å ta vare på kvaliteten på Skolefrukt helt frem til elevene som spiser den.

Målet er å ha elever med god kunnskap om frukt og grønnsaker, Skolefrukt og om behandling av produktene. Elever som har gjennomført kurset blir ambassadører for Skolefrukt. Ved avslutning av kurset får deltakerne utdelt et diplom som Skolefruktambassadør.

Av temaer som kurset inneholder er:

• Sjekke produkter ved mottak
• Vurdering av kvalitet når frukten ankommer skolen
• Hygiene
• Kontakt med leverandør

Vedlegg:

Informasjon om oppbevaring av frukt og grønt

Last ned kurset

Last ned diplom
Tilbake