Ja: Frukt kan bestilles.
Ikke ennå: Skolen er påmeldt men er foreløpig ikke klargjort for bestilling.
Ikke for foresatte: Skolen har felles bestilling, foresatte kan ikke bestille.

Skoler som ikke står på listen er ikke med på vår skolefruktordning.