Husk Skolefrukt i det kommende kommunebudsjettet – #MerAv

Publisert: 04/05/2023

I Hurdalsplattformen står det at regjeringen gradvis vil innføre et daglig sunt og enkelt skolemåltid med frihet for skolene til å organisere dette selv. Men kommunene kan allerede nå tilby sine elever frukt/grønt gjennom Skolefrukt, en ordning som krever lite ressurser på skolene. Frukt og grønt utgjør en viktig del av skolemåltidet, og Helsedirektoratet anbefaler at alle elever gis mulighet til å få en grønnsak, frukt eller bær på skolen hver dag.  I tillegg gir frukt og grønt nyttig energi! Sett derfor av midler til Skolefrukt i kommende kommunebudsjetter.

Skolefruktordningen er en godt etablert ordning og er tilrettelagt slik at det vil være minimalt med arbeid for kommunene. Opplysningskontoret for frukt og grønt, som drifter ordningen Skolefrukt på vegne av Helsedirektoratet, har allerede hatt landsdekkende anbud. Gjennom avtaler med lokale fruktgrossister blir Skolefrukt levert til skoler i hele Norge. Kommuner kan benytte seg av ordningen uten selv å måtte ha egne anbud.

Skolefrukt kan bestilles for hele skoleuken eller for færre dager. Ordningen kan enten betales av kommune/skole ved at skolen oppretter felles bestilling eller kan være foreldrebetalt. Tilbudet koster kommunen/skolen/ foresatte kr 4,00 (f.o.m. august 2023) inkl. mva. per frukt/grønt. Med den prisen er frukten subsidiert av staten med kr 1,60 per stk. 

Les mer hvordan det kan gjøres her

Ta kontakt med oss om dere ønsker å starte opp med Skolefrukt eller har spørsmål. Ring vårt kundesenter 648 50 900 eller prosjektleder Tore Angelsen 477 51 787.

Vedlegg:

Brev til kommunen

Informasjon om Skolefrukt
Tilbake til aktuelt