Husk Skolefrukt i det kommende kommunebudsjettet – #MerAv

Publisert: 04/05/2023

I Hurdalsplattformen står det at regjeringen gradvis vil innføre et daglig sunt og enkelt skolemåltid med frihet for skolene til å organisere dette selv. Men kommunene kan allerede nå tilby sine elever frukt/grønt gjennom Skolefrukt, en ordning som krever lite ressurser på skolene.

Frukt og grønt utgjør en viktig del av skolemåltidet, og Helsedirektoratet anbefaler at alle elever gis mulighet til å få en grønnsak, frukt eller bær på skolen hver dag.  I tillegg gir frukt og grønt nyttig energi! Sett derfor av midler til Skolefrukt i kommende kommunebudsjetter.

Enkelt og lettvint for skolene

Skolefruktordningen er en godt etablert ordning og er tilrettelagt slik at det vil være minimalt med arbeid for kommunene. Opplysningskontoret for frukt og grønt, som drifter ordningen Skolefrukt på vegne av Helsedirektoratet, har allerede hatt landsdekkende anbud. Gjennom avtaler med lokale fruktgrossister blir Skolefrukt levert til skoler i hele Norge. Kommuner kan benytte seg av ordningen uten selv å måtte ha egne anbud.

Skolefrukt kan bestilles for hele skoleuken eller for færre dager. Ordningen kan enten betales av kommune/skole ved at skolen oppretter felles bestilling eller kan være foreldrebetalt. Tilbudet koster kommunen/skolen/ foresatte kr 4,20 inkl. mva. per frukt/grønt (fra august 2024). Med den prisen er frukten subsidiert av staten med kr 2,- per stk (fra august 2024).

 

Les mer hvordan det kan gjøres her

Spørsmål?

Ta kontakt med oss om dere ønsker å starte opp med Skolefrukt eller har spørsmål. Ring vårt kundesenter 648 50 900 eller prosjektleder Tore Angelsen 477 51 787.

Tilbake til aktuelt