Hva gjør de som lykkes med Skolefrukt?

Publisert: 01/08/2023

Her finner du nyttig informasjon og ressurser for en vellykket innføring og gjennomføring av Skolefrukt.

Finn en ordning som fungerer for deres skolehverdag

Det er mange skoler i Norge som har etablert gode og varierte skolefruktordninger Skolefrukt kan benyttes som en ordinær abonnementordning med utdeling i matfriminuttet, egen fruktpause eller som en del av SFO måltidet. La deg inspirere av hvordan andre skoler og kommuner har lagt opp sin skolefruktordning her.

I tråd med Helsedirektoratets kostråd, er formålet med abonnementsordningen Skolefrukt å stimulere til økt inntak av frukt og grønt blant grunnskoleelever. Skolefrukt er ett verktøy for å oppfylle deler av myndighetenes anbefalinger for mat og måltider i skolen. Helsedirektoratet har nasjonal faglige retningslinjer for mat og måltider i skolen og for frukt og grønnsaker gjelder følgende:

Barneskolen/Ungdomsskole/SFO: «Elevene bør tilbys ordninger som sikrer tilgang til grønnsaker, frukt eller bær daglig».

Skolefrukt kan gjerne benyttes i forbindelse med en skolematordning for de skoler og kommuner som ønsker å etablere dette. Dersom skolen ønsker å benytte sag av lokal butikk kan vi tilby subsidier via lokalt innkjøp (se vedlegg nederst i artikkelen).

Etabler Skolefrukt og skolemat som et satsingsområde for skolen- engasjer og informer ansatte og foresatte

Måltider i skolen er en vesentlig del av de fleste elevers daglige inntak av mat og drikke. Uansett om det er medbrakt eller servert, så har det mye å si for det totale kostholdet hva skolematen består av. Sett gjerne av tid på foreldremøte, FAU-møte og personalmøte til kosthold.

Hvordan påvirker kosthold og måltider elevenes konsentrasjon, humør og evne til å ta til seg kunnskap? Se hva som skjer når 10.klassinger sitt kosthold testes på en gruppe 1.klassinger i Skolemateksperimentet.

I undersøkelser blant ansvarlige for frukten på skolene svarer de fleste at Skolefrukt er viktig. Det er mange grunner til at Skolefrukt oppleves som viktig, det er sunt, Skolefrukt bidrar til å oppfylle helsemyndighetenes kostråd og det gir energi. Se vedlegg for rapport fra undersøkelse.

Har skolen kantine som ønsker å fokusere mer på frukt og grønt er kurset Påfyll fin inspirasjon. Kurs for kantine og matbod.

Oppbevaring og kvalitet

Frukt og grønnsaker får lett skader ved støt og for høy eller lav temperatur. Vi ønsker å bidra til at elever får god kunnskap om frukt og grønnsaker, Skolefrukt og om behandling av produktene. Derfor har vi utviklet Skolefruktskolen. Elever som har gjennomført kurset blir ambassadører for Skolefrukt. Ved avslutning av kurset får deltakerne utdelt et diplom som Skolefruktambassadør. Sjekklisten for å bevare kvalitet på frukt og grønt gir tips om hvordan opprettholde god kvalitet på varene etter at de har ankommet skolen. Les mer om Skolefruktskolen.

Brosjyren «Grønne tips» gir råd om oppbevaring og håndtering av Skolefrukt

Skolefrukt har noe materiell som skolene kan bestille via Skolefruktsys under Materielleveranser, deriblant ‘Dagens frukt’-plakater, kvalitetsmal fruktkasser og svalskap. Materiellet er ment å bidra til at skolefruktordningen fungerer bedre ute på skolene. Alt materiell er gratis for skolene.

Vedlegg:

Rapport undersøkelse om Skolefrukt

Infoskriv lokalt innkjøp
Tilbake til aktuelt