Ny undersøkelse om Skolefrukt og Fruktpause

Publisert: 06/11/2023

En ny undersøkelse blant foresatte og elever viser at andel som er fornøyd med Skolefrukt har vært på omtrent samme nivå over flere år. Det gjelder også hvor godt en liker skolefruktene og smak når en sammenlikner med frukt en spiser ellers.

Foresatte mener de største fordelene med ordningen er at eleven/barnet får frukt hver dag og at en slipper å ta med frukt hjemmefra.

Trykk på vedlegget nederst i saken for å lese hele undersøkelsen.

Vedlegg:

Undersøkelse blant foresatte og elever høsten 2023
Tilbake til aktuelt