Ny undersøkelse om Skolefrukt og Fruktpause

Publisert: 28/11/2022

En ny undersøkelse blant foresatte og elever viser at andel som er fornøyd med Skolefrukt har vært på omtrent samme nivå over flere år. Det gjelder også hvor godt en liker skolefruktene og smak når en sammenlikner med frukt en spiser ellers.

Det er færre som er misfornøyd med Fruktpause, der en kan velge frukt. Det innebærer også at elevene kan velge bort frukt de ikke er så begeistret for. Det kan tenkes at det er hovedårsaken til at flere er fornøyd med denne ordningen enn vanlig skolefruktordning.

Les hele rapporten i vedlegget:

skolefrukt.no/wp-content/uploads/2018/12/Rapport_undersokelse_foresatte_elever_host2022.pdf

Tilbake til aktuelt