Skolefrukt som mulighet i SFO

Publisert: 01/11/2023

Hvilke skoler og hva innebærer tilbudet
Grunnskoler i Norge med barnetrinn har mulighet for å ha Skolefrukt på SFO. Dersom skolen allerede har en ordning med Skolefrukt (utenom SFO) og antall frukt/grønnsaker der utgjør mer enn 10 % av antall elever på skolen, må skolen velge om subsidien skal gjelde Skolefrukt på SFO eller i ordinær skoletid .

Staten subsidierer ordningen med kr 2,- per stk. (fra høsten 2024), slik at tilbudet koster kommunen/skolen kr 4,20 inkl. mva. per frukt/grønt (fra høsten 2024). Dersom det ikke er budsjett for gratis Skolefrukt 5 dager i uka er det en god start med for eksempel to eller tre dager per uke. Dette er inkludert:

• Gratis kjøleskap for oppbevaring av frukt/grønt på skolene.
• Gratis fruktkasser for levering av frukt/grønt fra svalskap til kantine, kiosk eller klasserom.
• Egen innlogging i et Internett basert system (skolefruktsys.no) hvor en enkelt kan endre bestilling i løpet av semesteret etter behov
• Skolefrukt har eget kundesenter som kan kontaktes på telefon 648 50 900, på post@skolefrukt.no eller på chat på skolefrukt.no.

Praktisk
Det er enkelt for SFO å starte opp med abonnementsordning og administrere Skolefrukt.
SFO kan bestille selv inne på skolefrutktsys.no eller ved å kontakte Skolefrukt. De lokale leverandørene får automatisk beskjed om hvor mange frukt som skal leveres på skolen.

Se også en film om hvordan Skolefrukt kan gjennomføres på SFO, her

Ønsker du å få Skolefrukt til din SFO eller har spørsmål kan du kontakte oss ved å ringe vårt kundesenter på telefon 648 50 900 eller ved å sende en e-post til post@skolefrukt.no.

Måltidene i SFO/AKS er viktig for helse og trivsel både på kort og lang sikt – frukt og grønt hører med
Mat- og drikketilbudet, og det øvrige arbeidet med mat og måltider i skole og SFO/AKS, har stor betydning for elevenes kosthold og matvaner, og dermed helse, både på kort og lang sikt.
Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen gir anbefaling om gjennomføring av måltid, ernæringsmessig kvalitet på mat og drikke som tilbys, mattrygghet og hygiene, samt miljøhensyn. Retningslinjens Del 1 omhandler barneskole og skolefritidsordning spesielt.
Måltidene som SFO/AKS serverer eller legger til rette for daglig, utgjør ganske mange måltider i løpet av barnas første skoleår. Siden matvaner etableres tidlig i oppveksten har SFO en gylden anledning til å sette fokus på gode matvalg under måltidet, og skape rammer som gjør at barna trives rundt bordet og med maten de spiser.

Skolemåltidsretningslinjen har en egen anbefaling om frukt/grønt: Elevene bør tilbys ordninger som sikrer tilgang på grønnsaker, frukt eller bær daglig: Alle barneskoler bør tilby ordninger som gir elevene mulighet til å få en grønnsak, frukt eller bær på skolen hver dag. De fleste barn og unge spiser mindre frukt og grønnsaker enn anbefalt. Tilgjengelighet er den viktigste faktoren for å få barn og unge til å spise mer, og her kan skole og SFO/AKS spille en viktig rolle. Oppkuttet frukt og grønnsaker øker tilgjengeligheten.

Aktivitetsopplegget Matjungelen omhandler mat, helse og miljø og er tilpasset bla barn på SFO/AKS. I Matjungelen kan barna oppdage og oppleve en jungel av mat, og frukt/grønt har en selvsagt plass.

Finn flere tips til SFO-ansatte på Matjungelen her

 

Tilbake til aktuelt