Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Skolefrukt samler inn og bruker personopplysninger.

Skolefrukt, ved prosjektleder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det frem under hvert enkelt punkt. Delegeringen gjelder kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger på Skolefruktsys.no

Prosjektleder og prosjektmedarbeider har det daglige ansvaret for Skolefrukt.no sin behandling av personopplysninger på skolefruktsys.no.

Proxycom AS er Skolefrukt.no sin databehandler, og er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av bestillingssystemet Skolefruktsys.no.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av bestillingsløsningen, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Skolefrukt.no, Skolefrukt sin leverandør av kundesentertjeneste, Granada, og Proxycom AS som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Skolefrukt.no og Proxycom AS regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Behandling av personopplysninger på Skolefrukt.no

Prosjektleder og prosjektmedarbeider har det daglige ansvaret for Skolefrukt.no sin behandling av personopplysninger på skolefrukt.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev og påminnelser om bestilling av abonnement. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Per Høj er Skolefrukts databehandlere, og er våre leverandører for utvikling og vedlikehold nettstedet www.skolefrukt.no.

En egen databehandleravtale mellom Skolefrukt.no og Per Høj regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Nettstatistikk og informasjonskapsler

Skolefrukt.no samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på skolefrukt.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Dette er et verktøy med åpen kildekode (GPL) og som er installert på en egen server hos driftsleverandøren. Informasjon fra dette verktøyet utleveres ikke fra Skolefrukt.no til andre aktører.

Nyhetsbrev

Skolefrukt sender ut nyhetsbrev cirka 15 ganger per år via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du samtykke ved registrering av bruker på www.skolefruktsys.no. APSIS er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen hentes ut i fra www.skolefruktsys.no og legges inn i APSIS her lagres de i en egen database og deles ikke med andre. I tillegg benytter Skolefrukt.no seg av Presens – Skoleideer for utsending av nyhetsbrev.

Påminnelser om bestilling av abonnement

Skolefrukt sender ut automatiske påminnelser via www.skolefruktsys.no til tidligere abonnenter når skolen har klargjort for nye bestillinger i forkant av et nytt skolesemester eller skoleår. For at vi skal kunne sende e-post må du samtykke ved registrering av bruker på www.skolefruktsys.no.

Spørreundersøkelser

Prosjektleder for Skolefrukt har det daglige ansvaret for Skolefrukt.no sine spørreundersøkelser. Skolefrukt bruker QuestBack til å gjennomføre undersøkelser. Vi vil alltid informere om formålet med spørreundersøkelsen, og hvorvidt den er anonym eller ikke. Skolefrukt.no vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt.

Anonyme undersøkelser

Dersom undersøkelsen er anonym, vil ikke Skolefrukt.no eller QuestBack samle inn noe informasjon som kan kobles til deg.

Identifiserbare undersøkelser

Dersom undersøkelsen ikke er anonym, kan Skolefrukt identifisere de som har besvart undersøkelsen.

E-post

Skolefrukts medarbeidere benytter e-post i dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Skolefrukt.no har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Skolefrukt.no sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Skolefrukt.no ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kontaktinformasjon

E-post: post@skolefrukt.no

Telefon: +47 64 85 09 00

Postadresse: Håndverksveien 31, 1405 LANGHUS