Nytt anbud gjeldene fra august 2022

Publisert: 20/05/2022

Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) har etter gjennomført anbudskonkurranse inngått rammeavtaler med leverandører for leveranse av frukt og grønt under Skolefruktordningen. Nye avtaler gjelder for perioden juli 2022 til juni 2024.

De fleste skoler vil få samme leverandør som de har hatt i foregående periode (til juni 2022). Unntaket er Oslo der skoler med foreldrebetaling av Skolefrukten vil få bytte av leverandør. For informasjon om leverandør fra nytt skoleår, kan skolene etter at dette skoleåret er slutt, logge seg inn i skolefruktsystemet å velge Min fruktleverandør/Vis skolens leverandør.

Kommuner som ønsker gratis Skolefrukt til elever i kommunen, kan gjøre avrop på disse rammeavtalene. Det vil si at grunnskolene og kommunene kan inngå avtaler med de leverandørene som OFG har inngått rammeavtaler med uten forutgående anbudsrunde. Les mer om dette her: https://skolefrukt.no/for-administrasjon/informasjon-til-kommunene/

 

Info om reklamasjon:

Skolen skal først kontakte lokal leverandør ved feilleveranse/avvik i leveransen. Årsaken til dette er at det er lokal leverandør som har ansvar for den operasjonelle drift mot skolene, noe som gjenspeiles i en kravspesifikasjon i avtalen mellom Opplysningskontoret for frukt og grønt (Skolefrukt) og lokal leverandør: https://skolefrukt.no/wp-content/uploads/2018/12/Kravspesifikasjon.pdf

Ved gjentatte feilleveranser/avvik i leveransen kan skolene kontakte Skolefrukt for å klage over forholdene. Klage må inneholde detaljert informasjon om feilene/avvikene, for eksempel hvilke skolefrukter det har vært for levert for lite av, antall etc.

Tilbake til aktuelt