Levering av Skolefrukt

Skolefrukt og Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) har inngått avtaler med i alt 5 leverandører i Norge om lokal leveranse av Skolefrukt for perioden august 2020 til og med juni 2022.

Avtalen gjelder levering av Skolefrukt under abonnementsordningen til fastsatt pris per enhet frukt/grønt. Fastprisen inkluderer mva og frakt til skolene til alle typer grunnskoler i Norge. Leverandørene har søkt på og fått mulighet til å levere frukt/grønt i ulike fylker/kommuner.

OFG har tildelt rammeavtale til (fortrinnsvis) to leverandører av “Fortrinnsvis konvensjonell frukt/grønt” og en leverandør av “Kun økologisk frukt/grønt” (hvis det er gitt tilbud på denne kategorien) i hvert leveranseområde, der hvor det har vært tilstrekkelig antall tilbydere.

Skoler vil få leveranse fra leverandøren som har rammeavtale som primærleverandør i leveranseområdet skolen er plassert.

Vedlegg:

Informasjon og oversikt over leverandører av Skolefrukt
Tilbake