Levering av Skolefrukt

Skolefrukt og Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) har inngått avtaler med i alt 3 leverandører i Norge om lokal leveranse av Skolefrukt for perioden august 2024 til og med juni 2026.

Avtalen gjelder levering av Skolefrukt under abonnementsordningen til fastsatt pris per enhet frukt/grønt. Fastprisen inkluderer mva og frakt til skolene til alle typer grunnskoler i Norge. Leverandørene har søkt på og fått mulighet til å levere frukt/grønt i ulike fylker/kommuner.

I hele Norge er det mulig å få Skolefrukt under kategorien fortrinnsvis konvensjonell frukt og grønt. For kommuner er det også mulig å få levert i kategorien “75 % konvensjonell frukt/grønt og 25 % økologisk frukt/grønt”.

Skoler vil få leveranse fra leverandøren som har rammeavtale som primærleverandør i leveranseområdet skolen er plassert.

Vedlegg:

Leverandører av Skolefrukt
Tilbake