Gode eksempler på hvordan Skolefruktordningen fungerer

Skolefrukt har vært og filmet på noen skoler rundt om i landet hvor fruktordningen fungerer meget bra. Dette for å gi inspirasjon og ideer til andre skoler når det gjelder administrasjon og organsiering av skolefrukt.

se flere filmer her
Fra jord til bord

Skolefrukt

har utviklet et interaktivt opplæringsmateriell tilpasset elever i 4. og 6. trinn.

Opplegget kan med fordel integreres i Mat og Helse-undervisningen, da dette er i tråd med følgende kompetansemål i dette faget: Fortelle om en utvalgt råvare og hvordan den inngår i matvaresystemet, fra produksjon til forbruk.

mer om fra jord til bordSkolefrukt - for alle grunnskoler

Alle grunnskoler i Norge kan delta i abonnementsordningen Skolefrukt. Tidligere hadde skoler med ungdomstrinn en statlig gratisordning som opphørte fra august 2014, og nå har disse skolene mulighet for å delta i den statlig subsidierte skolefruktordningen. Foresatte betaler for abonnement og elevene får utdelt Skolefrukt de dagene skolen har bestemt. Alternativt kan kommuner/skoler kjøpe inn frukt slik at det blir gratis for elevene. I begge tilfeller blir pris kr. 3,- per frukt eller grønnsak inklusive mva og frakt, og da har staten subsidiert hver enhet med kroner 1,-.

les hele saken
tidligere nyheter


 

flere matpakketips finner du her