Gode eksempler på hvordan Skolefruktordningen fungerer

Skolefrukt har vært og filmet på noen skoler rundt om i landet hvor fruktordningen fungerer meget bra. Dette for å gi inspirasjon og ideer til andre skoler når det gjelder administrasjon og organsiering av skolefrukt.

se flere filmer her
Fra jord til bord

Hensikten med konseptet ”Fra jord til bord” er å øke kunnskapen om frukt og grønnsakers opprinnelse og livssyklus blant barn i 4. og 6. klasse. Samtidig håper vi at dette gir økt mestringsfølelse samt lyst og interesse for å spise mer frukt og grønt.

Konseptet møter kompetansemål i Mat og Helse : Fortelle om en utvalgt råvare og hvordan den inngår i matvaresystemet, fra produksjon til forbruk.

mer om fra jord til bord
Skolene er fornøyd med skolefruktleverandørene

I mai/juni ble det gjennomført en markedsundersøkelse blant de ansvarlige for frukten på skolene. Undersøkelsen viser at de fleste skolefruktansvarlige oppfatter at frukten har god kvalitet samtidig som de er fornøyd med leverandørene. Dette har vært stabilt de siste årene.

les hele saken
tidligere nyheter


 

flere matpakketips finner du her