Fra jord til bord

Skolefrukt

har utviklet et interaktivt opplæringsmateriell tilpasset elever i 4. og 6. trinn.

Opplegget kan med fordel integreres i Mat og Helse-undervisningen, da dette er i tråd med følgende kompetansemål i dette faget: Fortelle om en utvalgt råvare og hvordan den inngår i matvaresystemet, fra produksjon til forbruk.

mer om fra jord til bordElevene opplever Skolefrukt som positivt

En helt ny undersøkelse utført høsten 2014 foresatte og elever som har Skolefrukt viser at de fleste har positive erfaringer med ordningen.

les hele saken
tidligere nyheter


 

Gode eksempler på hvordan Skolefruktordningen fungerer

Skolefrukt har vært og filmet på noen skoler rundt om i landet hvor fruktordningen fungerer meget bra. Dette for å gi inspirasjon og ideer til andre skoler når det gjelder administrasjon og organsiering av skolefrukt.

se flere filmer her


 

flere matpakketips finner du her