Undersøkelser om Skolefrukt

Undersøkelser er viktig for å få innsikt i Skolefruktordningen og for å kunne utvikle Skolefrukt til det beste for elever og skoler.

Det er gjennomført mange undersøkelser om Skolefrukt både blant ansvarlige for frukten på skolene og blant foresatte/elever. Her legger vi ut undersøkelser som blir gjennomført.

Vedlegg:

Rapport_undersokelse_foresatte_elever_host2022

Rapport frukt og grønt i skolen, 2018

Skolefrukt i Norge, TNS Gallup, 2011

Undersokelse_foresatteogelever_host2019

Rapport_frukt_gront_skoletiden_20220927

Undersøkelse for foresatte og elever høst 2020

RAPPORT_UNDERSOKELSE_Vår_2021_20210713

Rapport_foresatte_elever_host2021

Undersokelse_skolefruktansvarlige_20220613
Tilbake