Undersøkelser om Skolefrukt

Undersøkelser er viktig for å få innsikt i Skolefruktordningen og for å kunne utvikle Skolefrukt til det beste for elever og skoler.

Det er gjennomført mange undersøkelser om Skolefrukt både blant ansvarlige for frukten på skolene og blant foresatte/elever. Her legger vi ut undersøkelser som blir gjennomført.


Undersokelse Skolefrukt blant befolkningen 2023

Undersøkelse blant foresatte og elever høsten 2023

Undersøkelse skolefruktansvarlige 2023

Undersøkelse skolefruktansvarlige 2022

Undersøkelse blant foresatte og elever høsten 2022

Frukt grønt skoletiden (2022)

Frukt og grønt i skolen (2018)

Skolefrukt i Norge - TNS Gallup (2011)
Tilbake