Undersøkelser om Skolefrukt

Undersøkelser er viktig for å få innsikt i Skolefruktordningen og for å kunne utvikle Skolefrukt til det beste for elever og skoler.

Det er gjennomført mange undersøkelser om Skolefrukt både blant ansvarlige for frukten på skolene og blant foresatte/elever. Her legger vi ut undersøkelser som blir gjennomført.

Vedlegg:

Undersøkelse foresatte og elever høst 2018

Undersøkelse skolefruktansvarlige vår 2018

Rapport frukt og grønt i skolen, 2018

Skolefrukt i Norge, TNS Gallup, 2011

Undersokelse_foresatteogelever_host2019

Rapport_spiseredskap_20190507-1

Undersøkelse for foresatte og elever høst 2020

RAPPORT_UNDERSOKELSE_Vår_2021_20210713

Rapport_foresatte_elever_host2021
Tilbake